ZUID-HOLLAND - Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag 9 november besloten om een voorgenomen bezuiniging van €20 miljoen voor de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek ongedaan te maken. Nu kan een start gemaakt worden met de uitwerking van plannen de regio beter bereikbaar en verkeersveiliger te maken.


Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “Met dit besluit van de Staten kunnen we aan de slag in de regio. Vanzelfsprekend met oog en oor voor de omgeving. Door goede samenwerking in de regio kunnen we verder bouwen aan de bereikbaarheid, waarbij maatregelen voor fiets, OV en auto elkaar versterken.”

De wethouders mobiliteit van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen en de regio Holland Rijnland zijn blij met het besluit van Provinciale Staten. De regio heeft zelf een voorkeurspakket van mobiliteitsmaatregelen ingediend met aandacht voor het versneld realiseren van een netwerk van doorfietspaden, OV en twee autoverbindingen.

Duinpolderweg

Nadat Noord-Holland in 2019 de stekker uit de Duinpolderweg trok is Zuid-Holland met betrokken partijen aan de slag gegaan met de huidige en toekomstige bereikbaarheidsproblemen in het gebied. Met een streep door de Duinpolderweg verdwenen ook de beschikbare financiën. Om de regio tegemoet te komen in de aanpak van de mobiliteitsproblemen werd met een motie verzocht om een gedragen plan in te dienen. Op basis van dit plan is besloten de €20 miljoen toe te kennen.