KATWIJK/NOORDWIJK - De gemeente Katwijk heeft de kapvergunningen verleend voor de kap van 124 bomen op 3 locaties langs het toekomstige tracé van de busbaan HOV/R-net. Daarnaast zullen 129 kleinere bomen worden gekapt, waarvoor vanwege de kleinere omvang geen vergunning nodig is. De bomenkap is nodig voor onder andere de aanleg van de (deels) vrijliggende de busbaan HOV/R-net tussen Katwijk en Leiden en de geluidsschermen bij de wijk Tranendal. De kap van de bomen staat vanaf eind februari dit jaar op de planning. Ook worden er in de Duinvallei ter hoogte van de Oranjevereniging struiken gesnoeid, omdat deze ruimte nodig is om de busbaan te kunnen bouwen. Deze struiken groeien later weer aan, en de te kappen bomen worden later gecompenseerd door de aanplant van 521 nieuwe bomen in het projectgebied van de busbaan.


Ter inzage
De provincie heeft voor deze bomenkap in november vorig jaar 3 omgevingsvergunningen aangevraagd bij de gemeente voor 3 locaties, te weten rond de Zeeweg, de Molentuinweg en. De vergunningen zijn verleend en liggen van 17 januari tot en met 27 februari 2024 ter inzage bij de gemeente. Tijdens deze periode kunnen bezwaren worden ingediend.

Bomencompensatie
Om de bomenkap te compenseren, heeft de provincie een bomencompensatieplan opgesteld, als onderdeel van het totale beplantingsplan. In dit plan staat de landschappelijke inpassing van de busbaan en de verhoging van de kwaliteit van het groen centraal. De nieuwe groene inrichting wordt onderdeel van de Katwijkse ‘ringparkstructuur’. Op de verschillende plekken langs de busbaan komt een mix van kruiden/grassen, struiken en bomen, die vooral bestaat uit soorten die hier van nature voorkomen. Dit past bij de omringende groenstructuur en is goed voor de biodiversiteit. In totaal plant de provincie 521 nieuwe bomen aan. Verder worden de geluidschermen naast de wijk Tranendal deels beplant en krijgen deze een groen uiterlijk. Het bomencompensatieplan is te bekijken op de website van de provincie.