KATWIJK/NOORDWIJK - Boskalis Nederland wordt de aannemer voor het bouwteam van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk, de (deels) vrijliggende busbaan die de provincie Zuid-Holland langs de N206 aanlegt tussen Valkenburg-Oost en de Zeeweg in Katwijk.


Voor de aanleg van de busbaan R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk start de provincie Zuid-Holland in juni 2023 de bouwteamfase op. In deze fase wordt het definitief ontwerp voor de busbaan uitgewerkt en de uitvoeringsfase voorbereid. De aannemer die dit samen met de provincie gaat oppakken is Boskalis Nederland. Dit kwam uit de aanbestedingsprocedure die de afgelopen maanden door de provincie is doorlopen. Boskalis Nederland is ook de aannemer voor het project N206 Tjalmaweg als onderdeel van de RijnlandRoute van de provincie, waarbij de verdiepte ligging van de N206/Tjalmaweg in Katwijk is aangelegd.

Busbaan

Wie met de bus van Leiden naar Katwijk wil, kan sinds 2021 in de spits iedere 5 minuten met een R-net bus reizen. Hierdoor vergroot de provincie Zuid-Holland de bereikbaarheid tussen Leiden en Katwijk en Leiden en ESA ESTEC (Noordwijk). Om ervoor te zorgen dat inwoners van Leiden en Katwijk vanaf half 2025 snel en comfortabel met het openbaar vervoer kunnen reizen, werken de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk samen aan de doorontwikkeling van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Een van de maatregelen is een (deels) vrijliggende busbaan. De geplande busbaan komt te liggen tussen de nieuwe wegaansluiting Valkenburg-Oost en de Zeeweg in Katwijk. Binnen het project vallen onder meer de bouw van 3 haltes, de aanleg van een groenzone in de Duinvallei, bouw van een fietstunnel onder de N206 ter hoogte van de N441 en de bouw van een geluidsscherm bij Tranendal.

Boskalis Nederland

Uit de aanbestedingsprocedure is Boskalis Nederland als winnaar van 4 inzendingen naar voren gekomen voor de bouwteamfase van het project. De bouwteamfase en de uitvoeringsfase zijn 2 aparte onderdelen. De provincie Zuid-Holland kijkt uit naar een plezierige en constructieve samenwerking met Boskalis Nederland.

Planning werkzaamheden

De bouwteamfase start in juni dit jaar. In de periode tot eind 2023 worden de plannen voor de busbaan verder uitgewerkt en wordt de aanlegfase voorbereid. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 wordt gestart met de aanleg van de busbaan. Naar verwachting is de busbaan in het tweede kwartaal van 2025 gereed.