KATWIJK - De aanleg van de R-net-busbaan tussen Leiden en Katwijk start na de zomervakantie. Deze vrijliggende busbaan loopt vanaf eind 2026 langs de N206 ir. G. Tjalmaweg en door de Duinvallei in Katwijk. De Raad van State wees op 22 april 2024 een voorlopige voorziening en beroep tegen de aanleg van de busbaan af.


De start van de werkzaamheden stond gepland voor begin maart 2024. Die werd uitgesteld doordat enkele bewoners beroep op het provinciaal inpassingsplan (PIP) in stelden en een voorlopige voorziening aanvroegen. Op 22 april 2024 heeft de raad van state dit beroep ongegrond verklaard en de voorlopige voorziening afgewezen. Daarom kan de provincie nu met het werk starten. De planning is om alle werkzaamheden voor het einde van 2026 af te ronden.

Planning uitvoering
De provincie werkt nu samen met aannemer Boskalis en de gemeente Katwijk aan de voorbereiding van de werkzaamheden en een gedetailleerde planning. Behalve de aanleg van de busbaan met drie haltes, starten de werkzaamheden na de zomer ook voor het fiets- en wandelviaduct Broekweg, de fietstunnel onder de N206, de geluidsschermen langs de wijk Tranendal en de nieuwe groenstructuur langs de Duinvallei. Ook zal groot onderhoud aan de N206 in de Duinvallei in dezelfde periode uitgevoerd worden. Hierop vooruitlopend voert de provincie voor de zomer al enkele bodemonderzoeken en archeologisch onderzoek uit.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: "Ik ben verheugd dat we kunnen starten met het werk aan de busbaan. Dit is een flinke verbetering voor het ov tussen Leiden en Katwijk. Ik begrijp zeker de zorgen van een aantal bewoners uit Katwijk over de overlast van de N206, maar de oplossing ligt niet in het tegenhouden van de busbaan en de geluidsschermen."

Informatie omgeving
Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden informeren Boskalis, de provincie en de gemeente Katwijk de omgeving uitgebreid. Hiervoor organiseren zij onder andere in juni, voor de start van de werkzaamheden, een informatiebijeenkomst. Dan is de planning ook duidelijk in beeld, en de manieren waarop de omgeving op de hoogte wordt gehouden van het werk. Meer informatie over R-net en de busbaan is te vinden op www.zuid-holland.nl/rnet.