KATWIJK - Maandag 24 februari 2020 start Dunea met de tweede fase van de werkzaamheden voor de watertransportleiding langs de Biltlaan richting Noordwijk. Het werk verschuift nu naar de oostzijde (sportvelden) van de Huizingalaan tussen rotonde De Krom en de Stevinlaan. Het werk wordt begin april afgerond.


Verkeersmaatregelen

Vanwege dit werk is de aansluiting vanaf De Krom op de rotonde vanaf 24 februari een week afgesloten. Vanaf 2 maart tot begin april is de oostelijke rijbaan van de Huizingalaan afgesloten en is er tijdelijk eenrichtingsverkeer (komend van de kant van Noordwijk richting Katwijk). De sportvelden blijven bereikbaar. Een omleiding wordt met bebording aangegeven.

Bomen
Op het geplande tracé stonden bomen die tijdelijk ruimte moesten maken voor de aanleg van de leiding. Om deze bomen wel te sparen, zijn ze uitgegraven en tijdelijk op een andere locatie weer ingegraven. Gedurende de zomerperiode worden deze bomen goed onderhouden waarna ze in het najaar weer op de oude plek worden teruggeplaatst.