KATWIJK - Wat vindt u van uw leefomgeving? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Dit is uw kans om uw leefomgeving samen met de gemeente te bespreken.

Cijfers geven voor de openbare ruimte
Bij de burgerschouw meet u de kwaliteit van de openbare ruimte in woongebieden, winkelcentra en bedrijventerreinen. Samen met andere bewoners geeft u cijfers over allerlei zaken in de openbare ruimte, zoals de stoep, de lantaarnpalen of hoe netjes het is in de wijk. Door de burgerschouw kan de gemeente het kwaliteitsniveau van het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte meten en zien hoe dit zich ontwikkelt.

De jaarlijkse burgerschouw wordt gehouden tussen 27 september en 15 oktober 2021 en neemt ongeveer drie uur van uw tijd in beslag.

Wat is de bedoeling?
In totaal beoordeelt u 6 tot 8 plekken op onderdelen als zwerfafval, hondenpoep, straatmeubilair en het groenonderhoud. Een medewerker van de gemeente Katwijk gaat tijdens de wijkschouw mee om de resultaten vast te leggen.

Speerpunten voor volgend jaar
Na uitvoering van de burgerschouw worden de resultaten verwerkt in een overzicht waarin de scores op elk onderdeel worden getoond en worden vergeleken met de scores van vorig jaar. Aan het eind van dit jaar overleggen de deelnemers daarover met de wijkbeheerders en de wijkregisseurs en bepalen zij wat volgend jaar extra aandacht moet krijgen in het beheer en onderhoud van de buurt.

Wilt u meedoen aan de burgerschouw of wilt u meer informatie?
Dan kunt u via de mail contact opnemen met de managementassistenten van afdeling Beheer en Vastgoed: mabenv@katwijk.nl. Aanmelden kan tot en met 22 september. Bij aanmelding graag uw contactgegevens vermelden en aangeven in welke wijk u wilt schouwen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.