KATWIJK - Voor de aanleg van het warmtenet in de wijk Kalkoven is een warmtebedrijf gekozen. InWarmte gaat het warmtenet aanleggen en de warmte daarna leveren. Het kiezen van een warmtebedrijf is een mooie stap richting de realisering van het Warmtenet Kalkoven. De aanleg van dit warmtenet in Kalkoven staat gepland voor de periode 2023-2028. Daarmee wordt Kalkoven de eerste wijk in Katwijk met een duurzaam warmtenet.


Bewoners mochten meedenken

Om tot de keuze van InWarmte te komen heeft er een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Bewoners mochten bepalen aan welke criteria de inschrijvingen moesten voldoen. Bewoners kozen voor de betaalbaarheid van warmte als belangrijkste eis, boven duurzaamheid en klantenservice. Deze manier van inspraak door bewoners bij een aanbesteding is uniek.

InWarmte

InWarmte mag het warmtenet nu aanleggen en de warmte leveren aan de bewoners van Kalkoven. De gemeente blijft eigenaar van het warmtenet. InWarmte heeft ervaring met diverse (grote) projecten door heel Nederland. Bij de projecten staat lokale duurzame warmte centraal. Per project kijken ze naar de best passende oplossing. Bij Kalkoven zal de warmte uit de Rijn worden gehaald. Er zal dus geen gebruik worden gemaakt van aardgas. Deze manier van verwarmen noemt men aquathermie.

Wethouder Jacco Knape is blij dat er warmtebedrijf gekozen is: “Een warmtenet is een mooie manier om duurzame warmte te leveren. Dat er bij Kalkoven gebruik wordt gemaakt van de Rijn als lokale bron is natuurlijk uniek. Nu InWarmte is geselecteerd als warmtebedrijf komt dit gewenste en toekomstbestendige warmtenet steeds dichterbij. Dat deze uitvoerende partij voldoet aan de criteria die de bewoners van Kalkoven belangrijk vinden maakt het helemaal een uniek project!”

Draagvlak

Het is belangrijk dat er draagvlak voor een warmtenet is bij de bewoners van de wijk Kalkoven. Huurders van Dunavie konden via een peiling aangeven of zij gebruik willen maken van een warmtenet. 164 huurders gaven aan dit te willen. Ook meldden 148 woningeigenaren zich bij de gemeente als belangstellende voor een aansluiting. Daarmee werd de vereiste drempel van 200 woningen ruimschoots gehaald.

Meer informatie

Het warmtenet in Kalkoven maakt onderdeel uit van project Hoornes Aardgasvrij. Kijk voor meer informatie op www.hoornesaardgasvrij.nl