KATWIJK - Het huidige college kreeg in 2018 van de gemeenteraad de duidelijke opdracht mee om te werken aan de opgaven van het Katwijk van morgen. Een gemeente waarin het goed wonen en werken is in een groene en gezonde leefomgeving. Wijken waarin iedereen mee kan doen en we omzien naar elkaar. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties zijn daarin belangrijke stappen gezet. Er ligt nu een stevig kader en een duidelijke richting voor de vraagstukken voor het Katwijk van vandaag en morgen.


Het was ook een periode met behoorlijke financiële en beleidsmatige uitdagingen. De afgelopen jaren hebben het college en de gemeenteraad toegewerkt naar een solide, degelijke financiële situatie. Dat vertaalt zich in de begroting voor 2022 die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

Adger van Helden, wethouder financiën: ‘Bezuinigen, prioriteren of uitstellen is niet leuk. Maar heeft er wel toe geleid dat we er financieel gezonder voor staan. En dat is belangrijk, want er liggen grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, zorg voor elkaar en wonen. En vanuit een stevige basis kunnen we daar verder mee aan de slag.’

Voor iedereen een betaalbare woning

Het is heel moeilijk een woning te kopen of te huren. De huizenprijzen zijn flink gestegen en er zijn te weinig woningen. Samen met ontwikkelaars, bouwers, woningcorporatie Dunavie en makelaars werken we aan meer beschikbare woningen. Komend jaar willen we regels vast stellen rond het gebruik van woonruimte, om zo het opkopen van woningen door beleggers tegen te gaan. En ook met een verhoging van de starterslening willen we inwoners helpen met het vinden van een geschikte woning. De voorbereidingen voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst zijn in volle gang. De komende jaren verwachten we daar 5600 woningen te bouwen.

Versterken gemeenschap

De opgaven uit de maatschappelijke agenda blijven centraal staan. Samen met onze partners werkt de gemeente hard aan de sociale verbindingen in onze dorpen. Want in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg willen we dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Niet alleen op economisch vlak, maar zeker ook sociaal heeft corona een enorme impact gehad. In 2022 werken we aan het uitvoeringsplan armoede en gaan we door met de aanpak tegen eenzaamheid. We werken aan veilige wijken waar men naar elkaar omkijkt. Want alleen samen houden we Katwijk een plek waar het heerlijk wonen, werken en recreëren is.

Katwijk van overmorgen

De gevolgen van klimaatverandering blijken steeds minder ver bij ons vandaan. Ook Katwijk moet nu haast maken met zich klaar te maken voor de toekomst. We verwachten dat de gemeenteraad dit jaar de warmtevisie vast stelt, zodat we een volgende stap kunnen maken met alternatieve energiebronnen. We voeren de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en het groenbeleidsplan uit. Komend jaar treffen we voorbereidingen voor het invoeren van een nieuw, duurzaam afvalinzamelsysteem. Een belangrijk aandachtspunt is verder de zwemwaterkwaliteit in Katwijk.

De jeugd is de toekomst

Komend jaar willen we samen met de aanbieders werken aan betaalbare en zinvolle zorg voor onze jeugd. Dankzij extra steun van het Rijk voor het onderwijs kunnen we op scholen direct bijspringen bij beginnende problematiek. Zo voorkomen we dat problemen groter worden en kinderen op lange wachtlijsten terecht komen.

Voorzichtig positief

Het college presenteert een sluitende begroting voor 2022 en ook de komende jaren zien er voorzichtig positief uit. Dankzij het bezuinigingen, heroverwegen en lobbyen voor meer geld van de Rijksoverheid kunnen we voorzichtig optimistisch zijn over de financiën. Ondanks dat aankomende uitgaven en inkomsten onzeker blijven. Ten opzicht van de omliggende gemeenten blijven de lokale lasten laag. De komende weken spreekt de gemeenteraad over de begroting en zal op 4 november een besluit nemen.