KATWIJK - Vorige week is de Antea Group gestart met de voorbereidingen van de monstername voor het aanvullend onderzoek naar Beaumix. Tijdens deze voorbereidingen is door veldonderzoek en proefboringen gekeken op welke plekken de materiaal het beste verzameld kan worden om tot goede te onderzoeken monsters te komen. Ook hebben omwonenden plekken voor de bemonstering aan kunnen geven.


Monstername

In de week van 6 tot 9 april zal het materiaal van de partijen die op basis van het veldonderzoek zijn ingedeeld, verzameld worden. Dit gebeurt met hulp van machines en zo diep als nodig is: niet alleen de toplaag maar ook diepere lagen worden onderzocht. Uit dit materiaal worden volgens de daarvoor geldende regels en voorschriften monsters samengesteld, die uiteindelijk door een gecertificeerd laboratorium geanalyseerd zullen worden.

Werkzaamheden Boskalis
De werkzaamheden voor de aanleg van de RijnlandRoute gaan door. Aannemer Boskalis mag de geplande werkzaamheden uitvoeren, maar zal niets doen wat het nemen van monsters belemmert. De Beaumix zal in het werkterrein blijven liggen en kan voor werkzaamheden binnen dit werkterrein verplaatst worden.

Meer informatie over het onderzoek naar Beaumix vindt u op www.katwijk.nl/rijnlandroute