KATWIJK - Op maandag 31 augustus start de vernieuwing van de Kon. Julianabrug in de Biltlaan. De brug is tot half maart 2021 afgesloten voor al het verkeer. In deze periode wordt de brug gerenoveerd, toekomstbestendig gemaakt en verfraaid. Na half maart wordt de brug weer in gebruik genomen en vinden nog afrondende werkzaamheden plaats. Het eindresultaat wordt een compleet vernieuwde brug, met ruimte voor alle verkeersdeelnemers en met veel aandacht voor groen. Tijdens de afsluiting van de brug worden voor auto’s, openbaar vervoer en fietsers omleidingen ingesteld. Voetgangers kunnen gebruik maken van een veerpont.


Eenrichtings-verkeersring voor auto’s

De Kon. Julianabrug is onderdeel van de belangrijkste verkeersroute tussen het noorden en zuiden van Katwijk via de Biltlaan. Dat betekent dat tijdens de zes en een halve maand durende afsluiting voor veel weggebruikers sprake zal zijn van omleidingen en een langere reistijd. Om de hele gemeente zo goed mogelijk bereikbaar te houden, en ervoor te zorgen dat drukke punten niet volledig vastlopen, wordt er een ‘eenrichtings-verkeersring’ ingesteld. Dit doen we door op de Binnensluis en een deel van de Westerbaan eenrichtingsverkeer in te stellen. Dit is de enige manier om het verkeer over de hele omleidingsroute goed te spreiden en de verkeerssituatie beheersbaar te houden. Bovendien is de spreiding van het verkeer nodig om de luchtkwaliteit binnen de normen te houden en, last but not least, de verkeerssituatie veilig te houden. Alleen voor nood- en hulpdiensten en lijnbussen wordt op basis van kentekenregistratie een uitzondering gemaakt op het eenrichtingsverkeer.

Veerpont voor voetgangers

Voetgangers kunnen gebruik maken van een veerpont die aan de oostkant van de brug komt te liggen. Aan de noordkant van het water is de veerpont bereikbaar via de Hoorneslaan en de Conradstraat. Aan de zuidkant loopt u via de Nassaudreef en de Prins Frederikdreef. De pont vaart op maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur elk kwartier. Er kunnen per keer 12 voetgangers op de pont, waarbij 1.5 meter afstand moet worden gehouden. Een mondkapje is niet verplicht. De veerpont is ook toegankelijk voor kinderwagens, rolstoelen en scootmobielen. Wanneer in praktijk blijkt dat de capaciteit van de veerpont niet groot genoeg is voor het aantal reizigers, dan zal de reder een grotere pont inzetten.


Fietsers en overig verkeer

Dagelijks maken zo’n 5.500 fietsers gebruik van de Kon. Julianabrug. Omdat voor deze aantallen een veerpont niet haalbaar is, en een tijdelijke fietsbrug (kosten-)technisch niet realistisch is, wordt voor fietsers een omleiding ingesteld. Afhankelijk van de bestemming worden fietsers omgeleid via de fietspaden (2-richtingsverkeer) op de Binnensluis of via de Roversbrug. Ook de Buitensluis blijft voor fietsers toegankelijk. De extra fietstijd van deze omleiding bedraagt ongeveer 5 minuten. Deze omleiding geldt ook voor minder-validenvoertuigen die maximaal 25 km per uur rijden en maximaal 1,10 meter breed zijn. De categorie brommobielen (45 km/uur-voertuigen en maximaal 1.50 meter breed) en ook het landbouwverkeer mogen niet over de Roversbrug, maar kunnen via een speciale tijdelijke constructie in twee richtingen gebruik maken van de Buitensluis of meerijden met de auto’s op de Binnensluis in de richting van zuid naar noord. Brommers kunnen in twee richtingen via het fietspad over de Roversbrug of via de Buitensluis of ze kunnen meerijden met de auto’s over de Binnensluis in de richting van zuid naar noord.

Scheepvaart

Tijdens de renovatie van de brug is er in principe doorvaart mogelijk. Dit is met uitzondering van twee momenten. Tussen 7 en 9 september wordt het val verwijderd. Scheepvaart is dan gestremd. Mocht dit werk tegenzitten dan is er een reserveperiode: 14 tot en met 17 september

Ook tijdens het monteren van de liggers in het eerste kwartaal van 2021 zal de scheepvaart tijdelijk geen doorgang kunnen hebben. Te zijner tijd volgt hierover meer informatie.

In sommige perioden tijdens de renovatie zal de scheepvaart door de noordelijke of de zuidelijke opening worden geleid, in plaats van door de midden opening. De noordelijke en zuidelijke openingen kennen een beperkte doorvaarthoogte van 4,50 m (NAP +3,90).

Koningin Julianalaan-Noord tot 11 oktober afgesloten

Tegelijkertijd met het werk aan de brug wordt de Koningin Julianalaan tussen de rotondes Zeeweg en Industrieweg opnieuw ingericht. Hier worden busstroken en een laad- en losplaats aangelegd en wordt de bushalte richting Noordwijk omgevormd tot R-net halte. We voeren dit werk in deze periode uit omdat dit wegdeel minder gebruikt zal worden in verband met de afgesloten Kon. Julianabrug. Het tankstation, de wasstraat, de garage en de woningen en bedrijven in Cleijn Duin blijven in deze periode vanaf de rotonde Industrieweg bereikbaar voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Autoverkeer wordt omgeleid via de Karel Doormanlaan en de Industrieweg. Fietsers via het Miereweidepad.

Mijd de spits

Het werk aan de brug zal de komende maanden voor iedereen merkbaar zijn. De gemeente zet erop in de verkeerssituatie veilig en beheersbaar te houden, maar overlast en een langere reistijd vallen niet te voorkomen. Vermijd daarom zo veel mogelijk de spits of neem de fiets. Vooral de eerste week zullen de tijdelijke routes voor iedereen wat onwennig zijn. Ook zal het verkeer sowieso weer wat drukker worden omdat de scholen weer open gaan. De gemeente zal de verkeerssituatie intensief monitoren en waar het kan of nodig is, bijsturen.

Informatiebrochure

Vorige week hebben alle inwoners van de gemeente een brochure over de vernieuwing van de brug tegelijk met de huis-aan-huis krant ontvangen. Hierin staat uitleg over wat er gaat gebeuren en zijn de omleidingskaartjes voor auto’s en fietsers opgenomen. Informatie over het werk aan de brug en de omleidingen kunt u ook vinden op www.katwijk.nl/onderweg en www.katwijk.nl/julianabrug. Hier kunt u de brochure digitaal vinden. Ook is de brochure op het gemeentehuis af te halen bij de publieksbalie. Verder zal er via de gemeentelijke online kanalen veel informatie over het werk worden gedeeld. Volg voor actuele informatie over de werkzaamheden de BouwApp.