KATWIJK - De herinrichting van de Biltlaan-Noord, tussen de Hoorneslaan en De Krom, vordert volgens planning. Vanaf 30 mei is er weer één rijbaan beschikbaar. Verkeer in noordelijke richting, vanaf het kruispunt Hoorneslaan naar de rotonde De Krom kan weer van de Biltlaan gebruik maken. Dit verkeer rijdt dan over de westelijke rijbaan. Het werk aan de Biltlaan wordt op 5 juli afgerond; de Biltlaan wordt op maandag 6 juli voor beide richtingen weer opengesteld.


Een groene Biltlaan met ruimte voor fietsers

De gemeente voert dit jaar groot onderhoud uit aan de Biltlaan. Het werk wordt in fases uitgevoerd. De Biltlaan wordt ingericht met stil asfalt, het vrijliggende fietspad van de Biltlaan-Zuid wordt op de Biltlaan-Noord doorgetrokken en er komt een compleet nieuwe groenstructuur in de oostelijke berm. Verder wordt een aantal maatregelen uitgevoerd om de R-net bussen vanaf eind december 2020 over de Biltlaan te kunnen laten rijden, zoals de aanpassing van de rotonde Rijnsoever.

Vanaf september start de renovatie van de Koningin Julianabrug en het werk aan de op- en afritten (de Biltlaan–Zuid).

Groenplan
De voormalige groenstrook langs de oostkant van de Biltlaan-Noord heeft voor een deel plaatsgemaakt voor het vrijliggende fietspad in twee richtingen. In samenspraak met de omgeving en een aantal deskundigen is een compleet nieuw groenplan gemaakt voor de nieuwe situatie, waarin meer gekeken is naar diversiteit, functionaliteit, ecologie en beeldkwaliteit. Het nieuwe groen bestaat uit een gelaagde en gegroepeerde samenstelling van kruiden, grassen, struiken en bomen. De nieuwe inrichting met veel kruidenrijk grasland en heesters, levert in de nieuwe situatie een hogere biodiversiteit op en wordt minder ‘massief’. Het groen vormt een afscheiding tussen de weg en de woningen, waardoor het zicht op de weg vanuit de tuinen ontnomen wordt en fijnstof uit de lucht wordt opgenomen. Aan beide kanten van de weg komen grondwallen die het geluid van het verkeer dichtbij de bron remmen. Samen met het nieuwe stille asfalt op de weg vormt dit een dubbele geluidreducerend effect. De nieuwe groenstrook wordt vanaf het najaar van 2020 aangelegd, dan start het nieuwe plantseizoen.

Informatie
Meer informatie over de werkzaamheden aan de Biltlaan vindt u op www.katwijk.nl/onderweg. Ook via onze online kanalen houden wij u op de hoogte. Aannemer KWS biedt de gratis KWS app die u in de Appstore of via Google Play kunt downloaden voor automatische updates over het werk aan de Biltlaan. Actuele informatie over het openbaar vervoer vindt u op www.arriva.nl