NOORDWIJK - Taxibedrijf Noot vervoert in het komende schooljaar leerlingen van het speciaal onderwijs uit Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen naar school. Normaal gebeurt dat met taxibusjes waarin maximaal 8 leerlingen zitten. Door gebrek aan chauffeurs lukt dat niet voor alle leerlingen. Een deel van de leerlingen wordt met grote bussen naar school gebracht. De gemeenten zijn onaangenaam verrast.

Landelijk knelpunt

Leerlingen uit het speciaal onderwijs worden naar school gebracht met vervoer waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben dit vervoer het komende schooljaar uitbesteed aan taxibedrijf Noot. Dat is gebeurd via een openbare aanbesteding. Een van de eisen bij deze aanbesteding was dat het vervoer moet plaatsvinden in taxibusjes met maximaal 8 leerlingen. Het is taxibedrijf Noot niet gelukt om voor het nieuwe schooljaar voldoende chauffeurs te vinden. Het gebrek aan chauffeurs is een landelijk probleem dat ook speelt in de Duin- en Bollenstreek.

Een ongelukkige situatie

Door het tekort aan chauffeurs worden leerlingen van de scholen Auris, de Weerklank, Het Duin en De Duinpieper de komende tijd met grote bussen naar school gebracht. Het gaat in totaal om 100 leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek. Ouders en verzorgers moeten de leerlingen wegbrengen en ophalen bij een vaste plaats. Alle ouders zijn van de situatie via een brief op de hoogte gebracht. “We zijn erg ongelukkig met de ontstane situatie. Het is onplezierig voor de kinderen, hun ouders en verzorgers. We voeren intensief overleg met het taxibedrijf om deze onwenselijke situatie zo snel mogelijk op te lossen. Belangrijk vinden we dat het bedrijf te allen tijde bereikbaar is voor vragen en opmerkingen van ouders en verzorgers” aldus Teylinger wethouder Arno van Kempen namens de 5 gemeenten.

Voortvarende aanpak noodzakelijk

De gemeenten hebben het taxibedrijf in gebreke gesteld en daarbij aangegeven dat leerlingen zo snel mogelijk en uiterlijk per 1 november weer in taxibusjes van maximaal 8 personen vervoerd dienen te worden.