KATWIJK - Het Duyfrakplein – het dorpsplein in ’t Duyfrak langs de Voorschoterweg – krijgt op verzoek van de buurt een nieuwe inrichting. Het plein was ontworpen met een open inrichting, zodat het zich voor allerlei activiteiten zou kunnen lenen. Maar in praktijk blijkt dit idee niet tot z’n recht te komen. Samen met de bewonerscommissie van het naastgelegen appartementencomplex is gezocht naar een inrichting die beter past op deze plek. Op 11 juni – tijdens de feestelijke opening van de wijk en de Grote Markt Valkenburg – kunnen bewoners stemmen op twee voorstellen voor een nieuwe inrichting.

Bekijk hier de voorstellen


Aantrekkelijk plein

Het oorspronkelijke idee was dat het Duyfrakplein vrije speelruimte voor kinderen zou bieden, en dat volwassenen daar zelf activiteiten konden organiseren zoals buurtbarbecues en informele jeu-de-boules competities. Nu de wijk helemaal bewoond is, blijkt dat de bewoners meer de behoefte hebben aan een duidelijker ingericht plein met meer groen, betere zitgelegenheid en meer speelaanleiding voor kinderen. Naast dat dit meer beschutting biedt, nodigt het ook meer uit tot verblijven op het plein. Bovendien vormt een aantrekkelijk plein een mooiere entree van de wijk ’t Duyfrak en het dorp Valkenburg.

Stem op 11 juni

De gemeente heeft samen met de bewonerscommissie verschillende voorstellen gemaakt voor de nieuwe inrichting. Uitgangspunten waren dat het plein een ‘visitekaartje’ voor de wijk moet zijn en er ruimte blijft voor spelen en ontmoeten. Er is meer behoefte aan groen en de verlichting moet worden verbeterd. Hieruit zijn twee varianten naar voren gekomen die volgens de afvaardiging van de bewoners rond het plein goed zouden passen in de wijk, en tegemoet komen aan de behoefte van de buurt. Om alle bewoners van ’t Duyfrak te betrekken bij de keuze voor het ontwerp, kan iedereen op zaterdag 11 juni zijn of haar stem uitbrengen op één van de twee voorstellen. De leden van de bewonerscommissie zijn tussen 9.00 en 13.00 uur aanwezig op het plein met stembiljetten, en kunnen de twee ontwerpvoorstellen toelichten.

Groener en gezelliger

Willem van der Meij, namens de Bewonerscommissie Duyfrakplein en overige bewoners langs het plein, is erg blij met wat er nu voorligt: “We zijn als bewoners zeer nauw betrokken geweest bij de nieuwe ontwerpen voor het plein. Wethouder Adger van Helden en projectleider Jaap Jonker hebben de kar bij de gemeente getrokken en het resultaat wordt na de verkiezing tussen de twee ontwerpen sowieso een groener en gezelliger plein. Ook de mogelijkheid voor een kleine markt en/of standplaats vinden we een prima idee. We wilden ook dat de keuze breder gedaan kon worden dan alleen de bewoners langs het plein. Het is toch de entree van Valkenburg en de wijk als de Rijnlandroute klaar is. Vandaar dat wij hebben aangeboden om de verkiezing te organiseren.”

Wethouder Adger van Helden kan dat beamen: “Mijn complimenten voor de betrokken bewoners en voor onze projectorganisatie die met twee adviseurs van het eerste uur dit schitterende resultaat in korte tijd tot stand heeft gebracht. Er valt hoe dan ook een mooie keuze te maken.”

Op de vraag aan Willem van der Meij of hij nog een voorkeur voor een van de varianten heeft, volgt een glimlach: “Dat kan ik niet zeggen, maar ik heb wel op het marinevliegkamp gewerkt.”

Vervolg

In de week van 13 juni wordt de definitieve keuze van de buurt bekend gemaakt. De aanleg van het nieuwe ontwerp start naar verwachting na de zomervakantie.