KATWIJK - Vanaf eind oktober starten de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad, dat vanaf de Westerbaan langs de duinen naar Laan van Nieuw Zuid gaat lopen. Naar verwachting kan het fietspad eind februari in gebruik worden genomen.


Met de aanleg van het fietspad, met daarnaast een schelpenpad, wordt een comfortabele en rechtstreekse fietsverbinding van Leiden naar de kust van Katwijk aan Zee mogelijk gemaakt. Deze verbinding is nodig voor een betere bereikbaarheid van Katwijk en het Katwijkse strand. Wethouder Rien Nagtegaal: “Het is belangrijk om Katwijk ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. In dit toekomstbeeld hebben de fiets en het openbaar vervoer een centrale rol. Want hoe meer mensen niet de auto, maar de fiets of de bus pakken, hoe leefbaarder onze gemeente wordt. Zowel mensen die voor hun werk van en naar Katwijk reizen, als dagjesmensen die bijvoorbeeld het strand willen bezoeken, kunnen vanaf begin volgend jaar goed gebruik gaan maken van deze fietsverbinding.”

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden zijn opgedeeld in 3 delen. Eerst wordt eind oktober bij de Cantineweg en de Westerbaan een veilige aansluiting gemaakt. Vervolgens wordt begin november het gebied bij de Laan van Nieuw Zuid aangepast. Dit betreft onder andere het aanpassen van de inritten naar het parkeerterrein van Quick Boys, het verplaatsen van de milieucontainers, het afsluiten van de parallelweg ter hoogte van de Duindoornlaan en het aanleggen van een plateau voor de toegang tot Quick Boys. De wijk zal gedurende de werkzaamheden bereikbaar blijven. Als laatste wordt in december begonnen met de werkzaamheden voor het aanleggen van het fietspad langs het duingebied. Het gebied tussen de werkgrens en het hek van Staatsbosbeheer zal voor wandelaars (al dan niet met honden) en ruiters toegankelijk blijven. Meer informatie over het fietspad vindt u op www.katwijk.nl/fietspad