KATWIJK - Vanaf juni aanstaande start de aanleg van de fietstunnel onder de Zeeweg, ter hoogte van het Waterloopje. De huidige bovengrondse oversteek voor langzaam verkeer op deze plek verdwijnt, waardoor het autoverkeer en de nieuwe R-net bussen beter kunnen doorstromen. Vanaf maart start het voorbereidende werk: er worden 65 bomen gekapt, er worden kabels en leidingen verlegd en de bouwput voor de aanleg van de tunnel wordt voorbereid.


Verkeershinder

Vanwege deze voorbereidende werkzaamheden is op maandag 2 en dinsdag 3 maart de kruising Stadhoudersdreef – Koningin Julianalaan afgesloten in verband met de kap van een aantal grote bomen achter de sporthal. De wijk blijft bereikbaar via de Vreugdeweg. Tevens zal voor een aantal uur de bypass bij de rotonde Zeeweg – Koningin Julianalaan worden afgesloten. De rotonde zelf blijft open.

Zeeweg
Op woensdag 4 en donderdag 5 maart worden de bomen langs de Zeeweg gekapt. De te kappen bomen worden vooraf gemerkt. Voor de kap is het noodzakelijk verkeersmaatregelen op dit deel van de Zeeweg te treffen. De Zeeweg is tussen de Koningin Julianalaan en de Rijnstraat in de richting Rijnstraat/N206 beide dagen tussen 9.00 en 16.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Auto’s worden omgeleid vanaf de rotonde Julianalaan naar de Biltlaan of de Westerbaan en kunnen via deze routes Katwijk uit. De bussen en hulpdiensten rijden wel in twee richtingen over dit deel van de Zeeweg. dit betekent dat autoverkeer Katwijk in op momenten moet wachten om de bus of hulpdiensten in tegengestelde richting te laten passeren. Ook fietsers zullen anders moeten fietsen of tijdens de werkzaamheden even moeten wachten. Deze maatregelen zijn steeds van korte duur en worden ter plekke door verkeersregelaars aangegeven.

Kap 5 bomen in april
In april worden 5 bomen langs de Zeeweg gekapt. Deze kap vindt later plaats, omdat de kapvergunning voor deze bomen later ingaat. Om te zorgen dat er geen vogels in deze bomen gaan broeden, worden er zilverkleurige slingers ingehangen. Alle gekapte bomen worden gecompenseerd. In totaal worden 75 nieuwe bomen rond de fietstunnel, Zeeweg en Koningin Julianalaan aangeplant. Hiervoor is met omwonenden een groenplan gemaakt, dat de komende tijd verder wordt uitgewerkt.

Verleggen kabels en leidingen
In maart, april en mei worden kabels en leidingen langs de Zeeweg (zuid- en noordzijde) verlegd ter hoogte van de nieuwe fietstunnel. Het autoverkeer op de Zeeweg ondervindt hier geen hinder van. Wel zullen fietsers in deze periode enkele dagen worden omgeleid en zullen de omwonenden langs de ventweg hier hinder van ervaren. Zij worden hierover geïnformeerd door de netbeheerders.

Aanleg fietstunnel
De aanleg van de fietstunnel zelf gebeurt vanaf juni. Voor deze werkzaamheden wordt nog een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op www.katwijk.nl/onderweg kunt u de actuele planning vinden.