KATWIJK - Op maandag 31 augustus heeft wethouder Rien Nagtegaal samen met de leerlingen van de Colygnyschool in Katwijk de aftrap gegeven van de jaarlijkse campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Doel van de campagne is om aan het begin van het nieuwe schooljaar extra aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid, nu vele kinderen en jongeren weer lopend of op de fiets naar school gaan.

Extra aandacht voor verkeersveiligheid
De campagne wordt uitgevoerd door gemeente, de regio Holland Rijnland en Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de politie en de scholen. ‘Met de start van het nieuwe schooljaar gaan kinderen en jongeren weer elke dag deelnemen aan het verkeer, zegt wethouder Rien Nagtegaal. ‘Met de start van de werkzaamheden aan de Julianabrug en daarvoor ingestelde omleidingsroutes kan op sommige plekken de spitsdrukte toenemen met veel onervaren jonge fietsers. Daarom vragen we op deze manier aandacht voor het belang van veilig deelnemen aan het verkeer.‘

Verkeersongevallen met kinderen
Niet alleen de onervarenheid in het verkeer van de kinderen speelt een rol, maar ook dat automobilisten niet meer gewend zijn aan alle schoolgaande kinderen. Vooral in de drie maanden na de zomervakantie raken meer kinderen betrokken bij een verkeersongeval. Jonge kinderen zijn mentaal en fysiek nog volop in ontwikkeling. Ze zijn impulsief, doen soms onverwachte dingen en hebben een beperkt besef van gevaar. Ook hebben jonge kinderen moeite met het inschatten van afstand en snelheid. Pas in de puberteit gaan ze verkeersgevaren beter zien.

Veilig op weg
Volgens Veilig Verkeer Nederland kunnen zowel schoolgaande kinderen als automobilisten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid verbetert. Wanneer jonge kinderen de route naar school nog niet goed genoeg kennen, is het advies aan ouders om met de kinderen samen de route te oefenen. De meeste verkeersslachtoffers vallen, doordat automobilisten te hard rijden: te hoge snelheid in woonwijken is een groeiend probleem. Langzaam rijden is het devies, ga dus op tijd weg en geef elkaar de ruimte.

Kan een automobilist de schoolroute mijden? Doen! En voor alle partijen geldt: blijf van je smartphone af in het verkeer!