KATWIJK - Gemeenten in het stroomgebied van Rijnland gaan in 2020 nauw samenwerken met hoogheemraadschap van Rijnland en stichting Coast Busters om de komst mogelijk te maken van een luchtbellenscherm dat plastic afval wegvangt bij boezemgemaal Katwijk. De komst hangt af van een onderzoek naar de haalbaarheid en kosten.

‘De zee en het strand zijn de eindstations van plastic afval dat in de sloten en rivieren terecht komt. De Limes Bubble Barrier lijkt een veelbelovende methode om deze plastic vervuiling tegen te gaan. Ik kijk er daarom naar uit om dit burgerinitiatief van stichting Coast Busters op te pakken samen met de andere betrokken partijen’, zegt wethouder Jacco Knape (SGP) van gemeente Katwijk, die als portefeuillehouder van duurzaamheid en recreatie op het strand wel oren heeft naar deze maatregel.

Plastic voordelen
Ook het bedrijfsleven is ingestapt. Nick Driessen van Rivella (Vrumona): ‘Als producent van frisdrank maken we gebruik van plastic. Plastic heeft veel voordelen, maar het heeft ook een keerzijde, zwerfafval. Het tegengaan van dit probleem is in mijn ogen een verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom zijn we zo blij met dit initiatief, omdat het burgers, bedrijven en gemeenten samenbrengt.’

Plastic Probleem
Twee jaar geleden ontdekten de Jutters in Katwijk naast het grotere plastic afval nog veel kleinere stukjes plastic in de omgeving van het Koning Willem Alexander Gemaal. Daar stroomt water via de Oude Rijn de zee in. Om de omvang van dit microafval te achterhalen, plaatste Rijnland een oliekeerscherm in het water dat kleinere stukjes afval opving voor nader onderzoek. Een jaar lang telden medewerkers van Coast Busters en Rijnland de opgeviste deeltjes, soms wel 14 duizend objecten in anderhalve week. Voorzitter Claar-els van Delft van Coast Busters: ‘We ontdekten dat meer dan driekwart van dit afval uit plastic bestond tussen de 5 en 25 mm grootte. Het totaal jaaraanbod aan plastics komt op basis van dit onderzoek uit op ruim 1 miljoen objecten, met een gewicht van 2,3-2,6 ton. Dan moet je denken aan versnipperde stukjes plastic, vuurwerkresten en bijvoorbeeld tamponhulzen.’

Vissen
De kleine deeltjes kunnen niet met een gewoon rooster worden opgevangen. ‘Dat hindert de pompen van ons gemaal’, legt hoogheemraad Waldo von Faber uit. ‘Als we geen overtollig water meer kunnen terugpompen naar zee, dan lopen we gevaar dat het land onder water komt te staan. Daarnaast moeten we vrije doorgang kunnen bieden aan vissen. Daarom zijn we benieuwd of een luchtbellenscherm uitkomst kan bieden.’

Limes Bubble Barrier
Het mogelijke antwoord heet dus de “Limes Bubble Barrier”, een luchtbellenscherm in het water van Katwijk, dat genoemd is naar de oude Romeinse grens die daar loopt, de Limes. Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Noordwijk, Alphen aan den Rijn, Teylingen, Wassenaar, Voorschoten en Zoeterwoude geven het scherm nu een kans. ‘De Romeinen kwamen niet verder dan hier, en als het aan ons ligt plastic afval evenmin.’