KATWIJK - Het college heeft besloten een verzoek te doen aan de provincie om het niet openen van de Sandtlaanbrug in Katwijk a/d Rijn tijdens de ochtendspits definitief door te voeren. Door het instellen van een spitssluiting op de brugbediening wordt tijdens de ochtendspits het wegverkeer minder gehinderd. Dit leidt tot een betere doorstroming, minder filevorming en daardoor minder milieuschade.


Afgelopen jaren kwamen steeds meer klachten van het wegverkeer over brugopeningen tijdens de ochtendspits. De gemeente heeft vervolgens in het 4e kwartaal van 2019 een proef gehouden met een spitssluiting van de Sandtlaanbrug. Op werkdagen werd gedurende een half uur tijdens de ochtendspits tussen 8.00 en 8.30 uur de brug niet geopend. Om het vaarverkeer wel de mogelijkheid te geven om vroeg te kunnen vertrekken, is de start van de bediening een half uur vervroegd naar 7:30 uur. Deze proef heeft geleid tot een afname van klachten vanuit het wegverkeer. Het vaarverkeer ondervindt nauwelijks hinder.

De Sandtlaan met de Sandtlaanbrug is onderdeel van het hoofdwegennet in Katwijk en ontsluit Rijnsburg via de Molentuinweg op de provinciale N 206. Diverse buslijnen rijden over de Sandtlaan en het is een hoofdroute voor nood- en hulpdiensten. Daarnaast is het een onderdeel van het hoofdfietsnetwerk, als schakel tussen Katwijk, Oegstgeest en Leiden.

In het verzoek is ook gelijk een bedientijdenbesluit meegenomen voor de Joop van der Reijdenbrug in Valkenburg.

Voorstel nieuwe bedientijden Sandtlaanbrug en Joop van der Reijdenbrug

16 oktober t/m 15 april (laagseizoen)

  • Maandag t/m vrijdag: 7:30 – 19:30 uur (spitssluiting tussen 8:00 - 8:30 uur)
  • Zaterdag: 9:00 – 14:00 uur
  • Zondag : gesloten

16 april t/m 15 oktober (hoogseizoen)

  • Maandag t/m vrijdag: 7:30 – 19:30 uur (spitssluiting tussen 8:00 - 8:30 uur)
  • Zaterdag: 9:00 – 18:00 uur
  • Zondag : 13:00 – 16:00 uur (alleen in juni/juli/aug door jachthaven)

Planning

De provincie Zuid Holland is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor het nemen van bedientijdenbesluiten voor de bruggen, ook als deze in gemeentelijk eigendom zijn zoals het geval is bij de Sandtlaanbrug. Na een positief besluit van de provincie worden de nieuwe bedientijden gehanteerd en gecommuniceerd aan de betrokkenen, onder andere in de wateralmanak.