KATWIJK - De gemeente heeft dit jaar een aantal grote infrastructurele werkzaamheden op de planning staan. Voor de komst van R-net in december moet een aantal inpassingsmaatregelen uitgevoerd zijn. Dit zijn onder andere de aanleg van de fietstunnel onder de Zeeweg door, verschillende aanpassingen aan de wegen en de aanleg van R-net bushaltes. Vorig jaar besloot de gemeente tegelijkertijd met deze werkzaamheden ook twee grote werken naar voren te halen: de herinrichting van de Biltlaan en de vernieuwing van de Koningin Julianabrug. Ook deze twee werken zouden bij voorkeur voor december afgerond moeten zijn, zodat R-net bij de start in december direct profiteert van de nieuwe infrastructuur.

Spreiden hinder
Om al deze projecten goed op elkaar af te stemmen, werkt de gemeente met een centrale verkeersregisseur. Deze verkeersregisseur brengt de effecten die alle werkzaamheden op de verkeersstromen in Katwijk hebben, in beeld. Hieruit is gebleken dat het streven om alle werkzaamheden in 2020 uit te voeren, voor een te grote opstapeling van verkeershinder gaat zorgen. Er is daarom gekozen voor een ruimere spreiding van het werk en daarmee de verkeershinder.

Achtereenvolgend
Dit betekent dat we het werk minder gelijktijdig en meer achtereenvolgend gaan plannen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de afsluiting van de Koningin Julianabrug niet gelijk mag vallen met een (gedeeltelijke) afsluiting van de Zeeweg. Op 23 maart start de herinrichting van de Biltlaan-Noord, inclusief alle R-net maatregelen op de Biltlaan. Deze herinrichting wordt in de eerste week van juli afgerond. In juni start de aanleg van de fietstunnel onder de Zeeweg, waarbij de Zeeweg in juni drie weken volledig afgesloten is tussen de Rijnstraat en de rotonde Kon. Julianalaan. In deze drie weken wordt het ondergrondse deel van de tunnel gemaakt. De aanleg van de in- en uitritten van de tunnel duurt nog tot november. De vernieuwing van de Koningin Julianabrug start in ieder geval later dan de drie weken afsluiting van de Zeeweg. Over de precieze startdatum volgt nog informatie. Hierbij wordt het recente verzoek van watersportondernemers om na de zomer te starten met de brug, betrokken. De Koningin Julianabrug is hierdoor niet in december klaar, maar zal in het voorjaar van 2021 worden opgeleverd. Dit betekent dat de R-net lijn richting Noordwijk gedurende deze periode een alternatieve route rijdt.

Rijnstraat in één keer
Door deze verschuiving in de planning is er nu de ruimte om de herinrichting van de Rijnstraat in één keer af te maken. Het aanvankelijke plan was deze werkzaamheden in maart stop te zetten, en vanaf december/januari weer te vervolgen. Het werk aan de Rijnstaat wordt nu eind mei helemaal afgerond en is dus klaar voor de afsluitingen van de Zeeweg en de Koningin Julianabrug.

Informatie
Meer informatie over de afzonderlijke projecten en actuele planningen vindt u via www.katwijk.nl/onderweg.