KATWIJK - Afgelopen week is gestart met de aanleg van de R-net halte Sportpark De Krom op de Biltlaan-Noord. Het haltepaar komt tussen de rotonde De Krom en de oversteek Pollux/Van der Waalsstraat. Als onderdeel van het plan wordt deze oversteek veiliger gemaakt, door de aanleg van een middeneiland. Dit deel van de Biltlaan krijgt tevens een verhoogde middenberm.


Deze maatregelen lopen vooruit op de totale aanpak van de verkeerssituatie op de Biltlaan-Noord, die nodig is met het oog op de bouw van de wijk Rijnsoever-Noord. Bewoners hebben eerder in een petitie aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op deze plek.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid op de Biltlaan tussen de rotonde De Krom en ESA/Estec is al jaren een aandachtspunt. Het is er als gevolg van het vele werkverkeer druk in de spits, terwijl veel schoolgaande kinderen op dat moment de weg over moeten steken om de scholen te bereiken. Op termijn is het plan het kruispunt Pollux verder te verbeteren en ook het kruispunt Schorpioen aan te pakken. De entrees van de wijken worden dan verhoogd zoals bij een woonerf, en er worden verschillende maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer af te remmen.

R-net halte
Met de komst van de R-net halte komt er een extra functie op dit deel van de Biltlaan. Omdat de totale aanpak van de Biltlaan-Noord nog een paar jaar gaat duren, is in overleg met omwonenden besloten nu alvast maatregelen uit te voeren die de verkeersveiligheid verbeteren. Met het middeneinland op de oversteek Pollux/Van der Waalsstraat krijgen voetgangers en fietsers een rustpunt in het midden van de oversteek, en tegelijkertijd beter zicht op het aankomend verkeer. Door de aanleg van de verhoogde middenberm op de Biltlaan tussen De Krom en Pollux, wat zorgt voor een optische versmalling, en het behoud van de huidige drempel bij de oversteek is de verwachting dat de snelheid van het verkeer afneemt.