KATWIJK - Het ontwerp voor de te renoveren Koningin Julianabrug nadert de voltooiing. De gemeente werkt momenteel samen met de hierbij betrokken aannemer het esthetisch ontwerp van de architect uit tot een technisch passend ontwerp, dat ook binnen de gegeven tijd en middelen gemaakt kan worden.


In het plan dat er nu ligt wordt de brug 26 meter breed, dat is zo’n 4 meter breder dan in de huidige situatie. Hierin komen tweerichtingsfietspaden en een voetpad aan de oostkant, een drie meter brede ecostrook, 2 x 2 rijbanen, een kruidenstrook en een voetpad aan de westkant dat alleen over de brug loopt en via trappen met de oevers verbonden is. De brug wordt een aantal meter verlengd, zodat ook de noordelijke oever met fiets- en voetpaden veiliger en mooier kan worden ingericht. In het esthetisch ontwerp van de architect zou de brug 28 meter breed worden, maar dit bleek om zowel technisch als financieel niet goed haalbaar. Door de indelen van de brug iets te versmallen ligt er nu wel een mooi, groen en haalbaar ontwerp. De gemeenteraad neemt naar verwachting in februari een besluit over het ontwerp en de benodigde middelen. Tegen die tijd is ook bekend welke subsidies toegekend zijn voor de renovatie van de brug.

Uitvoering
De renovatie van de brug staat van mei tot december volgend jaar op de planning. De brug wordt gedurende deze maanden buiten gebruik genomen. Voor auto’s en fietsers worden dan omleidingen ingesteld. Voor voetgangers – die met een omleiding een half uur extra kwijt zouden zijn – worden nu de mogelijkheden bekeken om de hinder te beperken. Voor de kerstvakantie zullen tellingen worden uitgevoerd om hoeveel voetgangers het gemiddeld per dag gaat. Begin volgend jaar komt hierover meer informatie.

Kijk voor meer informatie op https://extra.katwijk.nl/projecten/vernieuwen-koningin-julianabrug/