KATWIJK - Werkgroep Wiekterrein uit de Molenwijk zet zich in voor de realisatie van een nieuwe invulling van het braakliggende terrein, waar voorheen Wijkgebouw de Wiek stond. Gemeente Katwijk stelt het terrein ter beschikking aan de buurt voor de komende drie jaar. In september gaat de shovel de grond in en zijn alle buurtbewoners welkom om te komen helpen van deze plek een leuke ontmoetingsplek voor jong en oud te maken.

Het plan

Het begon met het idee van een verkeersplein met spelletjes op de tegels en groeide langzaam uit naar een groen terrein met glijbaan, speelberg, jeu-de-boules baan en een route van tegelspelletjes tussen het wiekterrein en het kleine speeltuintje achter de huizen aan de Irisstraat. "Het moet een ontmoetingsplek worden waar jong en oud zich kunnen vermaken” aldus de werkgroep van het wiekterrein.

Wat er aan voorafging

In maart dit jaar is er door Welzijnskwartier i.s.m. gemeente Katwijk een flyer-actie geweest, waarmee bewoners hun ideeën voor dit terrein kenbaar konden maken. Tijdens een bewonersavond zijn de ideeën gedeeld en besproken. Ook is deze avond een werkgroep ontstaan, bestaande uit vier wijkbewoners, de wijkregisseur en de wijkwerker van Welzijnskwartier, om gezamenlijk de plannen uit te werken en te realiseren.

Meedoen

Verschillende sponsors uit de wijk zijn benaderd om zich maatschappelijk in te zetten voor hun wijk. Ook buurtbewoners worden uitgedaagd om te helpen dit leuke plan te realiseren. In september gaat de schep in de grond, op zaterdag 17 en 24 september kan er dus een hoop hulp gebruikt worden, tussen 9.00 en 16.00 uur.

Wilt u zich aanmelden als hulptroep in september of heeft u vragen aan de werkgroep? Neem dan contact op met Sanne Alblas via sannealblas@welzijnskwartier.nl.