KATWIJK - Nederland is een werelderfgoedmonument rijker. Woensdag 27 juli heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO de Neder-Germaanse Limes de status van Werelderfgoed toegekend. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van dit Nederlandse deel van de Limes. In totaal zijn 19 archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd verspreid over de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, onderdeel van de Neder-Germaanse Limes.


Wethouder erfgoed Jacco Knape en voorzitter van Vereniging Oud Valkenburg Nelly Smits hingen vandaag officieel de UNESCO-vlag uit op het Torenmuseum. Jacco Knape: “Dit is een bijzonder speciaal moment waar heel veel mensen naar uit gekeken hebben. Er is ontzettend hard gewerkt door heel veel betrokken partijen om dit bijzondere Romeinse erfgoed dat onder andere volop in de grond in Valkenburg te vinden is op de wereldkaart te zetten. Na dit moment willen we doorpakken en dit onzichtbare erfgoed in de ondergrond zichtbaar en beleefbaar maken. Binnen onze gemeente zijn daar vanuit verschillende hoeken en samenstellingen veel ideeën en plannen voor. De komende tijd moeten die plannen verder uitgedacht en uitgewerkt gaan worden, zodat straks de Romeinse geschiedenis hier in Valkenburg ook boven de grond te zien is.”

UNESCO-Werelderfgoed

Samen met Duitsland heeft Nederland in 2020 een deel van de Limes voorgedragen voor de Werelderfgoedstatus: namelijk het deel dat de grens vormde van de Romeinse provincie Neder-Germanië. Sommige delen van de Limes zijn al ingeschreven, zoals de Muur van Hadrianus (Verenigd-Koninkrijk) en de Boven-Germaanse Limes. Andere delen zijn in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Kenmerkend voor het deel dat nu is toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst, de Neder-Germaanse Limes, zijn onder meer de innovatieve manieren die de Romeinen bedachten om om te gaan met de grillige rivier, het netwerk van forten dat langs de rivier is gebouwd en de bijzonder goed bewaarde houtresten.

Meer info

Meer informatie over de Romeinse Limes in Nederland en over de benoeming van de Neder-Germaanse Limes tot UNESCO werelderfgoed leest u op www.romeinen.nl