KATWIJK - Op bepaalde stukken grond zal de komende tijd veel minder gemaaid worden dan voorheen. In plaats van 25 keer per jaar maaien, zal er vanaf nu 1 of 2 keer gemaaid gaan worden. Dit doet de gemeente Katwijk om de biodiversiteit in bepaalde gebieden te verbeteren.


In het groenbeleidsplan van de gemeente is de wens opgenomen om de biodiversiteit te vergroten. Eén van de voorgestelde maatregelen is om de buitenruimte zo in te richten én te beheren dat er meer balans komt. De natuur blijft in balans wanneer er zoveel mogelijk soorten planten, dieren en insecten zijn. Daarom heeft de gemeente gekozen om sommige stukken met kort gras om te vormen naar kruidenrijk grasland.

Bij het bepalen van de plekken waar minder wordt gemaaid, is rekening gehouden met de ligging en het gebruik van het gras. Niet op alle plekken zal het gras minder gemaaid worden. Soms is kort gras namelijk wel gewenst. Bijvoorbeeld omdat daar gespeeld wordt of omdat hoger gras leidt tot minder zicht en een onveilige situatie. In de plekken waar wel minder gemaaid gaat worden, ontstaat ruimte voor dieren om te verschuilen en nestjes te bouwen. Ook zullen er verschillende kruiden beter groeien. Hier zitten veel voordelen aan. Kruidenrijk grasland trekt bijvoorbeeld veel bijen aan en dat is zeer goed voor de natuur. Daarnaast is een veld met veel kruiden ook minder kwetsbaar voor extreem weer zoals droogte.

Hoewel er minder gemaaid gaat worden, betekent dit niet dat de gemeente hiermee geld bespaart. De aanpak is alleen anders. Bijvoorbeeld het gebruik van andere machines en het flexibeler handelen, omdat de natuur het tijdstip van het maaien bepaalt. Minder maaien levert de gemeente dus geen geld op maar kost ook niks extra’s.

Wethouder Rien Nagtegaal: Deze verandering in maaibeleid wordt door veel dorpsgenoten toegejuicht. Het is één van de uitgangspunten van het nieuwe groenbeleid dat onder andere gericht is op meer groen en meer biodiversiteit. Daarmee reageren we op de verandering van het klimaat en houden we de natuur in balans. En dat is goed voor ons allemaal.

Meer achtergrond informatie over het maaibeleid van de gemeente is te vinden op www.katwijk.nl/groen