KATWIJK - Tijdens de jaarlijkse lintjesregen krijgen veel mensen een Koninklijke onderscheiding. In de gemeente Katwijk dit jaar maar liefst 26 inwoners. Vanwege het coronavirus is de uitreiking uitgesteld naar een later tijdstip dit jaar. De gedecoreerden zijn door de burgemeester telefonisch op de hoogte gebracht van het heugelijke nieuws.


Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hans van Rhijn uit Katwijk

 • Oprichtend voorzitter van Stichting Woord en Daad, 'RegioOndernemers Duin- en Bollenstreek'
 • Secretaris en voorzitter van Bouwend Nederland, afdeling Leiden e.o.
 • Bestuurslid en voorzitter van de Bouwopleiding Rijnland/Bouwmensen Leiden
 • Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
 • Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren 'Hof van Heeg'

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Jules van Beek uit Katwijk

 • Voorzitter van de Stichting Beheer Hockey Faciliteiten
 • Vrijwilliger bij Hockey Club Catwyck: o.a. voorzitter, scheidsrechter, jeugdtrainer, klussen
 • Vrijwilliger bij stichting Nationaal Smalspoor: o.a. conducteur, machinist en onderhoud en restauratiewerk

De heer Ton Diepenhorst uit Katwijk

 • Bestuurslid en voorzitter van de Jeu de Boules vereniging Petanque Club in Wassenaar
 • Medeoprichter Jeu De Boules Katwijk
 • Verschillende bestuursfuncties bij vogelvereniging De Kanarievogel
 • Secretaris bij zangclub NZHU

De heer Jan van Dijk uit Katwijk

 • Bibliothecaris bij Christelijk Gemengd Koor Immannuel
 • Vrijwilliger bij Topaz Overhuin: o.a. vrijwillig chauffeur en klein onderhoud

De heer Jan van Duijvenbode uit Katwijk

 • Vrijwilliger bij comité Woord en Daad: o.a. coördineren collectebussen
 • Penningmeester en diaken bij wijkgemeente Pniël
 • Diaken bij wijkgemeente Maranatha
 • Penningmeester en mentor bij Stichting Hervormde Scholen Katwijk (nu Prohles)
 • Bestuurslid en voorzitter stichting hervormd Gast- en Weeshuis en Stichting Exploitatie Bejaardenwoningen Hervormd Gast- en Weeshuis ‘Gasthuishof’

De heer Piet van Duijvenbode uit Katwijk

 • Collectecoördinator bij Stichting Diabetes Fonds Katwijk
 • Vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee: o.a. onderhoud kerkradio en voormalig ouderling

Mevrouw Coby van Duijvenvoorde - de Vreugd uit Katwijk

 • Vrijwilliger bij zorgcentrum Topaz Overduin: o.a. bestuurslid Vriendenkring, organiseren van activiteiten
 • Vrijwilliger bij jeugdwerkorganisatie CJV, nu YMCA: bestuurslid, leider en medeoprichter van het meisjeskamp
 • Vrijwillig bestuurslid bij Stichting Hulp Oost-Europa (HOE), afdeling Katwijk

De heer Henk van den Eijkel uit Rijnsburg

 • Bestuurslid en ouderling van de Christelijk Gereformeerde Kerk Rijnsburg
 • Bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting Goed voor Nood in Rijnsburg

De heer Dick Heemskerk uit Rijnsburg

 • Secretaris en vrijwilliger bij Stichting Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg
 • Penningmeester van het Christelijke Oratorium Koor Hallelujah
 • Secretaris en vrijwilliger bij de Stichting Begraafplaats Rijnsburg
 • Penningmeester van de Algemene Ouderen Bond Katwijk

De heer Huib Hoek uit Katwijk

 • Bestuurslid van de werkgroep Katwijk, onderdeel van de landelijke Stichting Charité
 • Vrijwilliger bij de protestantse wijkgemeente Pniel: diaken, pastoraal ouderling en scriba van de wijkkerkenraad
 • Vrijwilliger bij Hervormd Gereformeerd Jeugdverband Katwijk
 • Voorzitter van de Cliëntenraad van het zorgcentrum Overduin

Echtpaar Wim en Corrie Klok uit Katwijk

 • Pleegouders
 • Logeerouder voor kinderen met een beperking
 • Gezinshuis-ouder

De heer Jaap Kraaijenoord uit Katwijk

 • Secretaris van Stichting Katwijk Wandelmarathon

De heer Jaap van Rijn uit Katwijk

 • Vicevoorzitter van Stichting Katwijk Wandelmarathon

Mevrouw Elly Krabbendam - Wesdijk uit Katwijk

 • Vrijwilliger bij de Stichting De Haven
 • Vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter van het Kamerkoor Cantilene in Katwijk
 • Vrijwilliger bij Stichting Zijwind
 • Medeoprichter, coördinator en secretaris Zingen voor je leven koor Noyana in Leiden
 • Taalcoach het Taalhuis, onderdeel van de Bibliotheek Katwijk
 • Voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Katwijk
 • Vrijwilliger kerkelijk catechisatiewerk voor mensen met een beperking bij de Willem van den Berg Stichting

Mevrouw Erica Remmelzwaal-van Duijvenvoorde uit Katwijk

 • Vrijwilliger bij de hervormde zondagschool Het Mosterdzaadje
 • Vrijwilliger bij en secretaris van de hersteld hervormde gemeente Katwijk
 • Vrijwilliger bij het hervormd gereformeerd jeugdverband (HGJV)

De heer Gijs Kuijt uit Katwijk

 • Vrijwilliger Bij de Nederlands Hervormde Kerk van Katwijk
 • Voorzitter, vrijwilliger en meester bij Zondagsschool 'het Mosterdzaadje' in Katwijk

De heer Jacobus Kuijt uit Katwijk

 • Voorzitter, secretaris, vrijwilliger Quick Boys
 • Secretaris van de Stichting Vrienden van Quick Boys
 • Kerkrentmeester van de wijkgemeente Andreas
 • Scriba van de Nederlandse Hervormde Kerk te Katwijk
 • Vrijwilliger bij het college van kerkrentmeesters van de Nederlands Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee.

De heer Wim de Mooij uit Rijnsburg

 • Penningmeester en vrijwilliger bij Buurtvereniging ’t Centrum in Rijnsburg
 • Wedstrijdofficial bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, regio West
 • Vrijwilliger bij de Noordwijkse Zwem- en Poloclub
 • Steunfractielid bij de partij GemeenteBelangen
 • Raadslid van de gemeente Rijnsburg en de gemeente Katwijk
 • Bestuurslid van de Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg

Mevrouw Joke de Mooij-Paauw uit Rijnsburg

 • Vrijwilliger diaconaal streekcontact Duin en Bollen (Nieuw Hydepark)
 • Vrijwilliger in het Hospice van DSV
 • Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg
 • Gastvrouw project ‘Uit in Eigen huis’ van De Wilbert

Mevrouw Francien Noort- van Rooijen uit Rijnsburg

 • Bestuurslid bij de Interkerkelijke commissie voor het dovenpastoraat van Leiden en omgeving
 • Vrijwilliger protestantse gemeente Rijnsburg (voorheen de gereformeerde kerk)
 • Penningmeester bij Grip op de Knip

Mevrouw Ans Parlevliet-van Rijn uit Katwijk

 • Vrijwilliger bij de stichting Terres des Hommes afdeling Katwijk
 • Vrijwilliger bij de Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) Katwijk
 • Voorzitter en secretaris tentoonstellingscommissie van het Katwijks Museum.
 • Vrijwilliger bij en bestuurslid (2008-2012) van de Stichting Kunstvereeniging Katwijk

De heer Wijnand Kuijt uit Katwijk

 • Voorzitter en bestuurslid van Jongerencentrum JVC De Schuit
 • Bestuurslid van Stichting De Boei
 • Bestuurslid van Stichting Kubus van Welzijnskwartier
 • Voorzitter en bestuurslid van de Postduivenvereniging De Rijnmonders/Stichting Kleindierensport te Katwijk
 • Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging FC Rijnvogels
 • Vrijwilliger bij de Stichting Sint en Pietenactie te Katwijk

De heer Bas van Rijn uit Katwijk

 • Bezoek- en activiteiten vrijwilliger Zeehospitium
 • Vrijwillig telefoonwacht bij De Vluchtstrook
 • Voorzitter van de Ouderraad van De Duinpieper in Noordwijk
 • Voorzitter van Sien, afdeling Katwijk (voorheen Philadelphia)
 • Lid van de WMO-adviesraad
 • Ouderling-kerkrentmeester en evangelisatie-ouderling voor Wijkkerkenraad Pniël
 • Voorzitter van Stichting Vrienden van de Zandhaver

De heer Wim Soeters uit Rijnsburg

 • Vrijwilliger bij en secretaris van de Rotterdamse Reddingsbrigade
 • Vrijwilliger bij de Reddingsbrigade Nederland
 • Secretaris van de landelijke controlecommissie van de 163 reddingbrigades in Nederland.

De heer Henk de Wolde uit Rijnsburg

 • Vrijwilliger bij en secretaris van de voetbalvereniging Rijnsburgse Boys
 • Secretaris van de Stichting Sporthal Middelmors
 • Penningmeester van de VVE Westerhaghe