KATWIJK - een week na de afsluiting van de brug – zette wethouder Rien Nagtegaal de sloop van de verouderde delen van de Koningin Julianabrug in gang door de brug voor de laatste keer open te zetten. Vanuit deze geopende (verticale) positie wordt het middelste stalen brugdeel vanaf dinsdag in onderdelen afgevoerd. Wethouder Rien Nagtegaal: ‘We hebben een spannende week achter de rug, waarin we na een stevige spits op maandag de situatie elke dag een beetje soepeler zagen worden. Ook de komende tijd houden we de verkeerssituatie zorgvuldig in de gaten, en blijven we kijken waar we de situatie voor het verkeer en de omgeving makkelijker kunnen maken.’

Nieuwe verkeerssituatie

Een week eerder beet de gemeente het spits af met de afsluiting van de Kon. Julianabrug en de verkeersmaatregelen die hiervoor zijn ingesteld. Voor iedereen betekende dit een weg vinden in een nieuwe verkeerssituatie en andere routes van en naar huis. Dat dit voor velen wennen was, is de gemeente niet ontgaan. Via website, social media en de telefoon kreeg de gemeente een groot aantal vragen en reacties te verwerken. Wethouder Rien Nagtegaal: ‘Zeker zo’n eerste week is voor iedereen een ‘aanloop’: het verkeer moet geleidelijk wennen aan de nieuwe situatie, en ons team heeft gezien op welke plekken aanpassingen nodig en mogelijk zijn. De doorstroming op de Hoorneslaan is inmiddels verbeterd, en ook is er steeds minder zoekverkeer vanuit Katwijk-Noord richting de Binnensluis, die in deze richting is afgesloten. Door de situatie goed in de gaten te houden en de resterende knelpunten aan te pakken, hopen we dat de verkeerssituatie voor iedereen steeds acceptabeler wordt’.

Vinger aan de pols

Het gecombineerde bouwteam van de gemeente en aannemer Van Hattum en Blankevoort houdt de vinger aan de pols en blijft de verkeerssituatie op alle locaties monitoren. In de afgelopen week is besloten het verkeerslicht op de kruising Hoorneslaan/Biltlaan beter af te stellen waardoor het verkeer op de Hoorneslaan richting de N206 beter kan doorstromen. Ook bleek dat het doseerlicht bij ’t Heen niet nodig was. De komende dagen worden nog enkele maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan. Om de automobilisten en andere weggebruikers te helpen bij de nieuwe situatie worden verkeersregelaars ingezet. Zo lang het nodig is blijven verkeersregelaars op kritieke punten aanwezig.

Informatie
Meer informatie over de vernieuwing van de Koningin Julianabrug, de planning en een antwoord op veel gestelde vragen vindt u op www.katwijk.nl/onderweg. Ook kunt u de gratis Bouwapp downloaden in de AppStore of GooglePlay voor updates over het werk.