KATWIJK - De gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin in Katwijk is bijna klaar. Deze visie bepaalt de richting voor de verbetering van de Mient Kooltuin in de komende decennia. Tot 12 juni kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden hun reactie geven op de gebiedsvisie die te vinden is op de website van de gemeente Katwijk.


De gemeente Katwijk is met OKRA landschapsarchitecten al enige tijd bezig met het maken van de gebiedsvisie. De Mient Kooltuin zal een veelzijdig en multifunctioneel gebied worden met plaats voor onder meer recreatie en natuurontwikkeling. De concept gebiedsvisie wordt samen met alle reacties in de zomer ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W. Daarna komt de gebiedsvisie ter inzage te liggen voor een periode van 6 weken. Na de zomer beslist de gemeenteraad definitief over de gebiedsvisie. De volgende stap is het opstellen van een bestemmingsplan voor de Mient Kooltuin.

Het maken van de gebiedsvisie doet de gemeente samen met huidige en toekomstige gebruikers. Eerder werden twee informatieavonden georganiseerd waar bewoners hun ideeën konden geven. De geplande informatieavond op 17 maart kon niet doorgaan wegens de corona-maatregelen. Daarom presenteert de gemeente de concept gebiedsvisie nu digitaal op www.katwijk.nl/locatievalkenburg. Als u niet op het internet kunt komen, kunt u telefonisch een geprinte versie opvragen bij de gemeente via (071) 406 50 00. U krijgt dan een exemplaar thuisgestuurd. Reacties kunnen vóór 12 juni gemaild worden aan locatievalkenburg@katwijk.nl of telefonisch worden doorgegeven aan de projectleider via tel. 06-36073154.