KATWIJK - Bomenasiel, DuinvalleiPark en Hondenschool Without Cookies zijn de nieuwe initiatieven van de Duinvallei. Wethouder Gerard Mostert: “De nieuw initiatieven voegen groen toe aan onze gemeente en zijn een mooie aanvulling op de al bestaande initiatieven in de Duinvallei. We wensen de initiatiefnemers veel succes bij de realisatie ervan”. Nu het college een besluit heeft genomen, vragen de initiatiefnemers (indien nodig) zelf de vergunningen aan die nodig zijn om hun plan te realiseren.

Bomenasiel:

Het bomenasiel wordt een plek waar bomen, die om wat voor reden dan ook geruimd moeten worden, een nieuwe (tijdelijke) vruchtbare verblijfplaats kunnen krijgen. Deze bomen kunnen in het asiel herstellen en later weer worden herplant op andere locaties.

DuinvalleiPark:
Een mooie plek om te spelen, te wandelen, te zitten en van de omgeving te genieten. Met ruimte voor planten en dieren, maar ook voor meer woonplezier en een gezonde leefomgeving. Een wandelpad omgeven door groen, langs de nieuwe speeltuin, met veel te ontdekken voor jong en oud.

Hondenschool Without Cookies:
Hier gaan hondentrainingen plaatsvinden op het gebied van gehoorzaamheid, sport en spel en schapen drijven. Schapen zullen bij de hondenschool komen te staan, die op vaste momenten in de week bezocht kunnen worden.

Draagvlak
De drie initiatiefnemers hebben de maand november benut om actief draagvlak te vergroten door zelf contact te leggen met omwonenden. De middelen die daarvoor ingezet zijn en de resultaten die dat heeft opgeleverd, hebben de initiatiefnemers overlegd. Hieruit is gebleken dat er ruim draagvlak is voor de initiatieven op de geplande locaties.

Over initiatief “Duinvallei, ruimte voor initiatieven”
Het gebied Duinvallei langs de N206 ligt al lang braak en dat zal waarschijnlijk de komende jaren ook zo blijven. Dat vond de gemeente jammer. Met de campagne “Duinvallei, ruimte voor initiatieven” bood de gemeente bewoners, organisaties, bedrijven en instellingen letterlijk ruimte voor hun innovatieve, duurzame en creatieve ideeën. Uniek was en is ook de besluitvorming. Vooraf zijn door het college met instemming van de raad ‘kaders & spelregels’ vastgesteld voor de beoordeling. Ook heeft het college van tevoren besloten dat zij het advies van de adviescommissie in principe overneemt, ervan uitgaande dat de afweging zorgvuldig gebeurt en op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Uiteindelijk krijgen de initiatieven met het beste plan het gebied tijdelijk in bruikleen. Initiatiefnemers in Duinvallei zijn: Soft Points, Hondenspeelveld, Fullbody Gym, De Groene Vallei, Zanderijtuinders 2.0, Oranjevallei, Duinspeeltuin, Klein Duinvallei, Tiny Houses en de Bijenkast. Kijk ook op www.initiatiefduinvallei.nl.