KATWIJK - Via het Erfgoedplatform is in 2019 aan drie ingediende initiatieven een subsidie verleend. Het Spinozahuis, Vereniging Oud Valkenburg en Stichting de Katwijkse Bomschuit ontvangen een bijdrage die zij gaan besteden aan het uitvoeren van hun plan.


Bijna een jaar geleden, op 9 april 2019, vond de eerste bijeenkomst van het Erfgoedplatform plaats. Het Erfgoedplatform is een plek waar organisaties, ondernemers, inwoners en de gemeente elkaar treffen, informatie met elkaar uitwisselen en kennis delen over erfgoed in Katwijk. Ook worden initiatieven bedacht en uitgevoerd. Tijdens de bijeenkomsten ligt het accent steeds op een koppeling van erfgoed met maatschappelijke doelstellingen.

Initiatieven
Gedurende 2019 zijn door deelnemers van het Erfgoedplatform een aantal initiatieven naar voren gebracht. Drie initiatiefnemers hebben voor het uitvoeren van hun plan beroep gedaan op de subsidie die de gemeente gereserveerd heeft voor het Erfgoedplatform. De initiatieven dragen allemaal bij aan de doelstellingen van de Erfgoedvisie ‘Verbindend Erfgoed’. Zo hebben de projecten onder andere een maatschappelijke meerwaarde, dragen ze bij aan de erfgoedthema’s en wordt erfgoed beter inzichtelijk en beleefbaar gemaakt. Het Spinozahuis heeft bijvoorbeeld een subsidieaanvraag ingediend voor het moderniseren van het museum. “Spinoza wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste Westerse filosofen. Daar zijn we natuurlijk erg trots op. Jaarlijks komen er veel bezoekers en toeristen naar het Spinozahuis in Rijnsburg. Mede dankzij de subsidie kunnen we het museum aantrekkelijk houden voor zowel kenners van zijn gedachtegoed als bezoekers van onze gemeente”, laat het Spinozahuis weten. Ook Vereniging Oud Valkenburg is erg blij met de verkregen subsidie: “Wij gaan de bijdrage vanuit de subsidie gebruiken om een muntstempel te maken. Daarmee kunnen bezoekers van het Torenmuseum straks munten slaan met aan de ene kant de Romeinse keizer Caligula en aan de andere kant zijn zus Agrippinae, waar het Castellum in Valkenburg naar is vernoemd.”

Erfgoedplatform bijeenkomst
Op dinsdagavond 18 februari is er weer een nieuwe bijeenkomst van het Erfgoedplatform. Iedereen die interesse heeft is welkom vanaf 19.00 uur in de Burgerzaal op het gemeentehuis. Ook als u niet eerder bij een bijeenkomst bent geweest, bent u van harte welkom!