KATWIJK - Op dinsdag 12 november organiseert de gemeente Katwijk een informatieavond over de toekomst van de Mient Kooltuin. Belangstellenden zijn welkom in het gemeentehuis vanaf 19.15 uur (Kon. Julianalaan). Het programma, inclusief een interactief onderdeel, begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur.De gemeente is samen met OKRA landschapsarchitecten gestart met maken van een gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin. Deze gebiedsvisie bepaalt de richting voor verbeteringen in de komende decennia. Het is de bedoeling dat de Mient Kooltuin een veelzijdig en multifunctioneel gebied wordt met ruimte voor recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling.

Het opstellen van de visie wil de gemeente nadrukkelijk samen doen met huidige en toekomstige gebruikers. Tijdens de avond wordt de stand van zaken (opgave, randvoorwaarden, doelen en ambitie) gepresenteerd en wordt het proces nader toegelicht. Het programma bevat een interactief gedeelte om ideeën voor het gebied te delen. Er volgen ook nog gesprekken met initiatiefnemers en ondernemers uit het gebied. Begin volgend jaar moet de gebiedsvisie gereed zijn.

Gezien de opzet van de avond is aanmelding gewenst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan: locatievalkenburg@katwijk.nl of te bellen naar: 071 - 406 5000. Heeft u nu al vragen? Neemt u dan contact op met Roosmarijn Peet, projectleider. Zij is te bereiken op: 071 - 406 5224 of mail: r.peet@katwijk.nl