KATWIJK - De fractievoorzitters hebben Ineke Ouwehand en Floor Vletter gevraagd als informateurs te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot de vorming van een stabiele coalitie van partijen, die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Beide informateurs wonen in Rijnsburg. Ineke Ouwehand heeft jarenlang bedrijven geadviseerd en als organisatieadviseur gewerkt en is momenteel als vrijwilliger in de gemeente actief. Floor Vletter is wethouder in Rijnsburg geweest en was vanaf 2004 burgemeester in Wervershoof en later in Schermer. Sinds 2012 is hij ook werkzaam als mediator.


De coalitie dient gestoeld te zijn op een gedeelde visie van ten minste de partijen die ervan deel uitmaken ten aanzien van het beleid van de gemeente in de komende jaren. Het te vormen college werkt aan verbinding en vertrouwen: binnen het college en met de raad, met het oog op de belangen in de breedte van de samenleving.

De fracties vragen de informateurs een onderzoek te doen op basis van de volgende vragen:

  1. Hoe duiden de politieke partijen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen?
  2. Welke onderwerpen dienen een plek te krijgen in het coalitieakkoord en wat zijn de standpunten van de verschillende partijen omtrent die onderwerpen?
  3. Welke prioritering in keuzes maken de politieke partijen de komende vier jaren en zijn hier breekpunten aanwezig?
  4. Welke ideeën bestaan er ten aanzien van de te vormen coalitie, zowel ten aanzien van de mogelijke samenwerking tussen partijen als ten aanzien van de randvoorwaarden? Als meerdere varianten in de gesprekken worden genoemd, dient te worden onderbouwd welke
  5. Wat doen de politieke partijen om de interne stabiliteit van de fractie te waarborgen?
  6. Hebben de partijen die bereid zijn toe te treden tot een coalitie capabele wethouders beschikbaar?
  7. Hoe kijken de politieke partijen aan tegen het vervolgproces?

De fractievoorzitters vragen de informateurs hun bevindingen vast te leggen in een schriftelijke rapportage, inclusief een voorstel tot coalitievorming en vervolgproces, en zo spoedig mogelijk aan te bieden aan de raad.