KATWIJK - Vanaf vrijdag 4 juni ligt het ontwerpbestemmingsplan voor Valkenhorst ter inzage. Dat heeft het College van Katwijk op 1 juni besloten. Tot en met 15 juli 2021 kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan, de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) en het kwaliteitsboek voor woongebied Valkenhorst waar 5.600 woningen gebouwd zullen worden.


In september 2020 bereikten de gemeente en grondeigenaar het Rijksvastgoedbedrijf al overeenstemming over onder meer het stedenbouwkundig raamwerk. Eind mei sloot Katwijk een samenwerkingsovereenkomst met grondeigenaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling over onder meer de bouw van zevenhonderd woningen. Om het bestemmingsplan later vast te kunnen stellen, is onderbouwd dat de stikstofdepositie van de gehele ontwikkeling op de omliggende natuurgebieden volledig kan worden gesaldeerd. BPD stelt de (stal)vergunningen van drie agrarische bedrijven beschikbaar en het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voornemen hiervoor een overeenkomst te sluiten met BPD.

“Onze gemeente heeft bijzonder hard gewerkt aan dit ontwerpbestemmingsplan en de afspraken met de partners die nodig zijn om dit plan in procedure te kunnen brengen. Op de grote schaal van Valkenhorst en met de complexiteit van de ontwikkeling, is dat uitzonderlijk snel gelukt. Je zou morgen willen bouwen maar sneller dan dit, kan echt niet. Ik ben echt trots dat we deze stap kunnen zetten”, zegt Gerard Mostert, wethouder stedelijke ontwikkeling en wonen.

Katwijk stuurt op kwaliteit
Valkenhorst krijgt een groen, waterrijk en dorps karakter. Bij het bestemmingsplan hoort het kwaliteitsboek voor woongebied Valkenhorst waarin uitgangspunten en eisen voor de ontwikkelaars zijn beschreven. Zo zijn er regels voor de inrichting van de openbare ruimte, voor materiaalgebruik, de architectuur, de ligging van gebouwen. Een nog in te stellen kwaliteitsteam zal de plannen toetsen aan het kwaliteitsboek. Een positief advies van het kwaliteitsteam is nodig voordat een omgevingsvergunning wordt afgegeven. Met de partners bekijkt Katwijk welke deskundigen onderdeel worden van het kwaliteitsteam naast de stadsbouwmeester.

Meer betaalbare woningen
Nederland heeft fors meer betaalbare woningen nodig. Dat is in Valkenhorst grotendeels al gelukt want de wijk krijgt er zeshonderd extra. Maar Gerard Mostert wil nog meer betaalbare woningen laten bouwen. “Dat zou kunnen als de landelijke overheid bereid is meer geld te investeren in Valkenhorst. De betrokken overheden komen nu geld te kort voor noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld mobiliteit, stikstofcompensatie en duurzaamheidsmaatregelen. Als het Rijk daadwerkelijk het woningtekort wil oplossen, draagt ze daar vanaf het begin aan bij, zodat het niet nodig is veel dure woningen te bouwen. Dan verloopt de voorbereiding van de woningbouw ook veel sneller. Wij zetten in ieder geval in op een rijksbijdrage uit de volgende ronde van de Woningbouwimpuls.”

Informatiebijeenkomsten bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor Valkenhorst is vanaf 4 juni te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op 15 juni 2021 van 19.30 tot 21.00 uur geeft de gemeente in een live online uitzending een algemene toelichting op het ontwerpbestemmingsplan, het kwaliteitsboek en de milieueffectrapportage (MER). Aanmelding hiervoor is niet nodig. De uitzending is te volgen op http://live.westmedia.nl/valkenhorst/.
Op 23 juni kunnen organisaties en direct belanghebbenden specifieke vragen stellen aan specialisten. Voor deze vraag-antwoordsessies is aanmelding nodig. Kijk voor meer informatie op www.katwijk.nl/valkenhorst.

Over Valkenhorst
De gebiedsontwikkeling Valkenhorst - voorheen Locatie Valkenburg - is een samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en gemeente Wassenaar. Valkenhorst wordt een nieuwe wijk in de gemeente Katwijk op en rond het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Hier komen 5.600 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen en vijf hectare bedrijventerrein. Valkenhorst wordt een groene, waterrijke wijk met een dorps karakter. De eerste woningen in Valkenhorst worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.