KATWIJK - Op donderdag 12 januari is er tussen 20.30 en 21.30 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over Evaluatie parkeerbeleid en digitalisering parkeerketen. De commissie wordt ook geïnformeerd over de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. Verder debatteert de commissie over het voorstel voor de binnensportaccommodaties in Rijnsburg.


Wonen

Tussen 19.45 en 20.30 uur informeert het college de raad over de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. Binnen Holland Rijnland werken de 13 gemeenten aan een nieuwe Regionale Woonagenda en een nieuwe Regionale Huisvestingsverordening. Hierin worden afspraken vastgelegd over onder andere hoeveel woningen worden gebouwd, waar deze komen en voor wie deze beschikbaar zijn.

Binnensport in Rijnsburg

Tussen 19.45 en 20.45 uur is er een debat over de binnensportaccommodaties in Rijnsburg. Sporthal Middelmors, vooral gebruikt door korfbalvereniging Madjoe, is verkocht. De drie gemeentelijke binnensportaccommodaties in Rijnsburg zijn aan vervanging toe. Het college stelt de raad voor een blaashal voor Madjoe te realiseren en sportzaal Het Waterbos te renoveren. Het college wil ook een uitgebreid participatietraject starten met als inzet de bouw van een nieuwe sportzaal op de locatie Korte Vaart ter vervanging van bestaande gymzalen Korte Vaart en Katwijkerweg.

Parkeren

Tussen 20.30 en 21.30 uur is er een informatieve sessie over Evaluatie parkeerbeleid en digitalisering parkeerketen. In 2020 heeft de raad het parkeerbeleid vastgesteld en besloten om de parkeerketen in Katwijk te digitaliseren. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden naar de resultaten en daaruit volgen aanbevelingen voor het vervolg. Deze zijn onder andere: het aanpakken van parkeeroverlast in ’t Heen, onderzoek naar maximum aantal vergunningen per wijk of zone, het stapsgewijs verhogen van de prijs van de tweede bewonersvergunning en een evaluatie van het gratis parkeren in de winterperiode. Het college wil de aanbevelingen overnemen.

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het parkeerbeleid en de digitalisering en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting komt er op een later moment nog een politieke debat.

Besluit

De raad besluit vanaf 21.30 uur over:

  • Wijziging verordening kwijtscheldingsbeleid 2023;
  • Budget en verordening duurzaamheidslening 2022;
  • Afvalstoffenverordening 2023.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-4065302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl, de raadsvergadering en de vergaderingen over evaluatie parkeerbeleid en regionaal woonbeleid zijn ook te zien via RTV Katwijk.