KATWIJK - Arriva heeft in de nieuwe dienstregeling 2022 een frequentieverlaging van lijn 37/38 opgenomen. Dit zou betekenen dat de inwoners van Valkenburg en delen van Rijnsburg slechts één keer per 2 uur een bus kunnen verwachten. Een frequent ov-netwerk is belangrijk voor de inwoners van gemeente Katwijk. Daarom verzoekt de gemeente de frequentieverlaging van lijn 37/38 te herzien.


Minder reizigers

De gevolgen van de coronacrisis zijn in het openbaar vervoer nog onverminderd zichtbaar. De hoeveelheid reizigers is momenteel slechts 50% van de normale hoeveelheid. De vervoerders en de rijksoverheid verwachten dat het nog jaren gaat duren voordat dit volledig is hersteld. Tegelijkertijd blijft openbaar vervoer een zeer belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid van de gemeente Katwijk, de regio Holland Rijnland, de provincie en ook het Rijk. Goed openbaar vervoer is een onmisbare schakel in een duurzame, bereikbare en leefbare regio.

Het is voor de gemeente belangrijk dat de gemeente ook in de toekomst goed en duurzaam bereikbaar blijft. Dat wil zeggen goede fiets- en wandelroutes en een frequent ov-netwerk voor de inwoners. De gemeente Katwijk wil dit maximaal faciliteren. De frequentieverlaging van lijn 37/38 is een verslechtering van het OV-aanbod in de gemeente. Het college vindt dit onwenselijk. Nu het Kabinet eind juni heeft besloten de beschikbaarheidsvergoeding in 2022 voort te zetten, hoopt het college dat Arriva de frequentieverlaging van lijn 37/38 uit het Vervoerplan schrapt.