KATWIJK - De gemeente Katwijk neemt een strook grond van Topaz Overduin over. Deze week tekenden wethouder mobiliteit Rien Nagtegaal en Edwin Kalbfleisch, lid raad van bestuur van Stichting Topaz, de overeenkomst voor de overname van de strook. Deze smalle strook grond aan de rand van het perceel van het verpleeghuis is nodig om een fietspad met daarbij een wandelstrook aan te leggen, dat vanaf de Westerbaan langs de duinen naar de Laan van Nieuw-Zuid zal lopen.


Dankzij de medewerking van Topaz via de verkoop van de strook grond kan het fietspad met voetpad geheel worden aangelegd buiten het naastgelegen Natura-2000 gebied Meijendel –Berkheide. De tuin en buitenruimte voor de bewoners van Topaz Overduin wordt hierdoor niet aangetast. Het fietspad komt voor hen uit het zicht aan de achterzijde van het talud. Bij de inpassing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden dat het fietspad en het voetpad gelegen zijn aan de rand van het natuurgebied. Zo wordt voor het fietspad gekozen voor een verharding van grijs beton, en voor het voetpad voor een schelpenpad, zoals in de duinomgeving gebruikelijk is. Daarnaast zijn deze materiaalkeuzes ook duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Zodra het bestemmingsplan voor het fietspad onherroepelijk is, wordt de voorbereiding voor de aanleg van het fietspad afgerond. Naar verwachting start de aanleg nog dit jaar. Gebruik van het fietspad zal dan begin 2021 mogelijk zijn.

Rechtstreekse fietsverbinding naar de kust
Het toekomstige fietspad zorgt straks voor een comfortabele en rechtstreekse fietsverbinding van Leiden naar de kust van Katwijk aan Zee. Iets dat de gemeente Katwijk al een aantal jaar voor ogen heeft. Deze verbinding is nodig voor een betere bereikbaarheid van de badplaats en levert daarnaast een aantrekkelijke route op voor fietsers tussen Katwijk aan Zee en Leiden. De fietsverbinding loopt straks vanaf Leiden langs de Ir. G. Tjalmaweg en de Westerbaan via het nieuw aan te leggen fietspad naar de Laan van Nieuw Zuid. Vervolgens zal de verbinding vanaf daar via het bestaande fietspad naar de kust lopen.