KATWIJK - Door de coronacrisis en de maatregelen die daarvoor genomen zijn, hebben sommige huishoudens minder inkomen. Niet iedereen die hiermee te maken krijgt, kan terugvallen op een uitkering met het risico dat zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Daarom is er een steunpakket in het leven geroepen. De gemeente Katwijk is zeer begaan met de inwoners die hiermee te maken hebben en gaat uitvoering geven aan het steunpakket; de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).


Wethouder Adger van Helden: “Binnen de regeling TONK is het mogelijk om lokaal beleidsregels op te stellen. Wij hebben ervoor gekozen om deze beleidsregels af te stemmen op onze inwoners zodat zij zo goed mogelijk ondersteund worden. We worden allemaal geraakt door deze crisis. Maar als je niet meer weet hoe je je rekeningen moet betalen, geeft dat heel veel stress. Ik ben blij dat er nu een regeling is om deze inwoners te ondersteunen.”

Voor wie is het bedoeld?
De regeling is bedoeld voor huishoudens die in de afgelopen tijd geen of onvoldoende gebruik konden maken van het stelsel van sociale zekerheid of eerdere steunpakketten. Wethouder Jacco Knape: “Zelfstandigen, flexwerkers en uitkeringsgerechtigden met hoge woonlasten kwamen eerder niet in aanmerking voor andere regelingen door bijvoorbeeld het inkomen van de partner of de hoogte van het vermogen. Nu hebben we de mogelijkheid om ook deze inwoners te helpen. Als college vinden we het belangrijk dat niemand tussen wal en schip raakt. Nu er een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in de werkelijke woonlasten komt, hoeft dat ook niet meer. En door de beperkte vermogenstoets kunnen zelfstandigen en ondernemers hun opgebouwde vermogen voor hun pensioen blijven inzetten.”

Maatwerk
Huishoudens die de woonlasten niet meer kunnen betalen én 30% of meer in inkomen achteruit zijn gegaan, komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Onder de woonlasten vallen de kosten voor huur of hypotheek en eventuele servicekosten. Ook de kosten voor gas, elektriciteit en water kunnen tot een bedrag van € 125,00 per maand meegerekend worden als woonlasten. De maximale tegemoetkoming vanuit de TONK is € 500,00 per maand en is voor maximaal 6 maanden. Er wordt maatwerk geleverd door uit te gaan van een draagkrachtpercentage van het nieuwe inkomen. Maximaal 35% van het nieuwe inkomen moet gereserveerd worden voor de woonlasten. Als de woonlasten hoger zijn dan 35% dan wordt er, afhankelijk van het vermogen, een tegemoetkoming verstrekt. De vermogenstoets is beperkt. Alleenstaanden mogen € 31.340,- aan privévermogen hebben en gehuwden/samenwonenden € 62.680,-. Zo kunnen zelfstandigen en ondernemers hun opgebouwde vermogen blijven inzetten voor hun pensioen.

Hoe vraag ik het aan?
Nu het college de beleidsregels heeft vastgesteld, kan via de website (www.katwijk.nl/ondernemerscorona) een aanvraag worden gedaan. U kunt ook een aanvraagformulier opvragen via tozo@katwijk.nl of contact opnemen met het wijkteam.