KATWIJK - Elektrisch vervoer heeft de toekomst en dat zien we in de gemeente Katwijk ook. De ontwikkeling van elektrische voertuigen en de groei in het aantal gebruikers zit in een stroomversnelling. Om deze vorm van duurzame mobiliteit maximaal te faciliteren, willen we ervoor zorgen dat alle huidige en toekomstige gebruikers hun elektrische voertuigen in de buurt kunnen opladen. Daarom hebben we nieuwe beleidsregels en een bijbehorende digitale plankaart opgesteld. Op de kaart staan alle mogelijke nieuwe locaties voor laadpalen binnen de gemeente Katwijk aangegeven. Om ervoor te zorgen dat de laadpalen ook daadwerkelijk op de juiste plek komen, zijn eind 2021 inwoners, ondernemers en instellingen gevraagd hierover mee te denken. Na het verwerken van de opmerkingen en reacties heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwe beleidsregels en digitale plankaart vastgesteld. Daarnaast zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met aanbieder ParknCharge. Vanaf dit jaar zal ParknCharge laadpalen gaan plaatsen en exploiteren in onze gemeente. Een volgende stap in de overgang naar duurzame mobiliteit.

Nieuwe beleidsregels

Op 2 december 2021 heeft de gemeenteraad het Raadsvoorstel Visie op laadinfrastructuur elektrische voertuigen vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat laadpalen de komende jaren strategisch worden geplaatst om de verwachte vraag naar laadplekken te kunnen bijhouden. Ook is hierin vastgelegd dat wordt gewerkt met een digitale plankaart. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de nieuwe beleidsregels.

Digitale plankaart

Eind 2021 zijn inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de gemeente Katwijk gevraagd een reactie te geven op de conceptversie van de digitale plankaart. We hebben 529 reacties op de plankaart ontvangen, deze bestaan uit suggesties voor nieuwe locaties en opmerkingen op de voorgestelde locaties. Alle reacties zijn afgewogen en in veel gevallen heeft dit geleid tot aanpassingen in de kaart. Wethouder Rien Nagtegaal is hier blij mee: “Wat fijn om te zien dat inwoners volop de kans hebben gegrepen om te reageren. Hier wordt het alleen maar beter van. De digitale plankaart die nu voor ons ligt, kunnen we als gemeente goed gebruiken om Katwijk nog beter klaar te maken voor een duurzame toekomst, waar iedereen fijn kan wonen en duurzaam kan rijden.” We gebruiken de kaart zodat het voor iedereen duidelijk is waar in de gemeente Katwijk mogelijk laadpalen kunnen komen. Dit betekent overigens niet dat zodra een laadlocatie op de plankaart staat, er automatisch ook een laadpaal wordt geplaatst. Voordat dit gebeurt, neemt het college eerst een verkeersbesluit.

Samenwerkingsovereenkomst ParknCharge

Op donderdag 31 maart heeft wethouder Rien Nagtegaal officieel de samenwerkingsovereenkomst met aanbieder ParknCharge ondertekend. Hierdoor kan de laadpalenaanbieder vanaf dit jaar laadpalen plaatsen en exploiteren in onze gemeente. Door deze samenwerking werken we aan een betrouwbaar laadnetwerk in de gemeente, waarmee alle huidige en toekomstige gebruikers hun elektrische voertuigen in de buurt kunnen opladen. Volgens wethouder Nagtegaal een mooie volgende stap in de overgang naar duurzame mobiliteit: “Uitlaatgassen van auto’s en ander vervoer dragen bij aan klimaatverandering. Bij elektrisch rijden komen geen fijnstof en stikstofoxide vrij uit de uitlaat, daarom is dit een vorm van duurzame mobiliteit. Voldoende beschikbaarheid van laadpunten zal een stimulans zijn om over te stappen op een elektrische auto. Deze stap zorgt niet alleen voor schonere lucht, maar ook voor een gezondere en toekomstbestendige leefomgeving.”