KATWIJK - Sinds afgelopen jaar zijn de energieprijzen fors gestegen. Steeds meer inwoners en organisaties maken daarom gebruik van de duurzaamheidslening. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld hun woning of gebouw isoleren of een (hybride) warmtepomp aan schaffen. Op deze manier verminderen zij hun energieverbruik. Het college van burgemeester en wethouders vraagt daarom aan de gemeenteraad om de Verordening Duurzaamheidslening Katwijk vast te stellen.


Met deze nieuwe regels wordt het voor meer mensen mogelijk om de duurzaamheidslening aan te vragen. Ook kan de lening voor meer doeleinden gebruikt worden. Op dit moment dreigt door de toenemende populariteit van de lening het budget van de duurzaamheidsleningen op zeer korte termijn op te raken. Daarom stelt het college aan de raad voor om het krediet voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen te verhogen. Door te kijken naar de eerdere verstrekte duurzaamheidsleningen wordt een storting van € 1.400.000,- als voldoende gezien om de leningen te blijven verstrekken voor de komende twee kalenderjaren.

Wethouder Sonny Spek zegt hierover: "Ook de komende jaren wil het college blijven helpen om woningen en gebouwen energiezuinig te maken. Want voor energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet te betalen. Hier is ook grote vraag naar: in 2022 is er al voor bijna € 900.000,- geleend om de woningen en gebouwen in onze gemeente duurzamer te maken en zo de energiekosten naar beneden te krijgen. Het college kiest nu voor de hoogste verhoging sinds de invoering. Ook dit is onderdeel van het Winterplan om energiearmoede tegen te gaan. Met de nieuwe regels en de kredietverhoging kunnen meer inwoners en organisaties de duurzaamheidslening gebruiken. En dat is hard nodig om het energieverbruik te beperken en energiearmoede tegen te gaan."

Duurzaamheidslening

Sinds 2016 kunnen inwoners en organisaties de duurzaamheidslening aanvragen. Tegen een gunstig rentetarief (1,6%) lenen zij geld om energiebesparende maatregelen aan hun woning of gebouw te kunnen betalen. Denk aan het isoleren van de woning, maar ook het in gebruik nemen van zonnepanelen of een zonneboiler. De lening heeft een zeer lange looptijd (10-15 jaar). Hierdoor is het mogelijk om energie te besparen, zonder in één keer een grote uitgave te hoeven doen. De energiekosten die namelijk worden bespaard, zijn vaak veel groter dan de maandelijkse rente en aflossing van de lening.

Meer mogelijkheden

Met de nieuwe verordening kunnen meer mensen van de duurzaamheidslening gebruikmaken. Kleine verhuurders (huisbazen die maximaal drie woningen verhuren), hebben nu ook de mogelijkheid om een lening aan te vragen om hun gebouwen energiezuinig te maken. Daarnaast is het nu ook mogelijk om de duurzaamheidslening te gebruiken voor deelname aan energiecoöperaties. Katwijk heeft op dit moment één energiecoöperatie die een succesvol zonne-energieproject heeft gerealiseerd. Het college hoopt door de aanpassing in de regels meer van dit soort projecten aan te moedigen.