KATWIJK - De gemeente Katwijk heeft een brandbrief naar de minister gestuurd over de financiële situatie. Er dreigt weer bezuinigd te moeten worden met als belangrijkste oorzaak, de oplopende kosten in het sociaal domein. Niet alleen Katwijk, maar de meeste gemeenten in Nederland hebben daardoor moeite om de begroting sluitend te houden. Om het kabinet te bewegen meer geld beschikbaar te stellen, stuurden veel gemeenten een brief naar minister om hun grote zorgen te uiten.


Wethouder Financiën Adger van Helden: “Het water staat ons aan de lippen. Vorig jaar moesten we al pijnlijke beslissingen nemen om de begroting sluitend te krijgen. Voor de komende jaren moet er nog forser bezuinigd worden omdat de kosten, voor onder andere jeugdzorg, blijven stijgen. Natuurlijk kijken we ook hoe we die kosten beheersbaar krijgen. Maar wij willen goede zorg en ondersteuning blijven bieden. De rijksoverheid moet echt met geld over de brug komen om ervoor te zorgen dat gemeenten hun taken fatsoenlijk uit kunnen blijven voeren.”