KATWIJK - Op woensdag 24 mei tekenden hoogheemraad Waldo von Faber van Rijnland, en wethouder Jacco Knape, gemeente Katwijk, de Strategische Samenwerkingagenda 2023-2027. Hiermee spreken Rijnland en gemeente Katwijk de ambitie uit om de uitdagingen van het veranderende klimaat samen aan te gaan.


Om wateroverlast te voorkomen en droogte tegen te gaan, worden water en bodem sturend bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, zoals Valkenhorst. Natuurlijk liggen er ook uitdagingen om meer natuurinclusief en klimaatbestendig te handelen in het bestaande gebied, want ook daar zijn de effecten van het veranderend klimaat zichtbaar. Daarnaast is er aandacht voor de verbetering van de zwemwaterkwaliteit van de zee en de zorg om voldoende schoon water voor drinkwatervoorziening door Dunea in de toekomst. Door de goede onderlinge contacten tussen Rijnland en gemeente Katwijk, kunnen beide partijen snel inspelen op vraagstukken die spelen op het gebied van grondwater, waterveiligheid en waterkwaliteit.

Klimaatverandering

Wethouder Jacco Knape: “Gemeenten en waterschappen hebben ieder hun eigen taken, maar we kunnen de effecten van klimaatverandering niet los van elkaar oplossen. We hebben te maken met steeds extremer weer. Denk aan hevige regenbuien of juist extreem droge periodes. Dit vraagt om gemeenschappelijke investeringen, het uitwisselen van kennis en het bedenken van duurzame oplossingen.”

Hoogheemraad Waldo von Faber is positief over de samenwerking: “Door gezamenlijk, toekomstgericht het watervraagstuk onder ogen te zien, zorgen we voor droge voeten en schoon water voor de inwoners van Katwijk. En voor verbetering van de biodiversiteit. Dat is goed voor de natuur en draagt bij aan een prettige leefomgeving en een positieve uitstraling van de gemeente Katwijk. Een win-winsituatie!”