KATWIJK - Gemeente Katwijk en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling tekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van zevenhonderd woningen op grondgebied van BPD. De overeenkomst betreft een van de eerste buurten die gebouwd zal worden in de toekomstige wijk Valkenhorst: de Limesbuurt.


“Ons college is bijzonder blij dat we na uitgebreide onderhandelingen afspraken hebben gemaakt met BPD over de ontwikkeling van zevenhonderd woningen en een oplossing voor stikstofcompensatie,” zegt wethouder Gerard Mostert. “Dit is een essentiële stap om te kunnen bouwen op Valkenhorst. We werken elke dag keihard om snel tot realisatie van de broodnodige woningen over te gaan.”

Betaalbare en duurzame woningen
BPD ontwikkelt de Limesbuurt voor eigen rekening en de gemeente maakt dit planologisch mogelijk. Een substantieel deel van de zevenhonderd woningen zal betaalbaar worden aangeboden (tot de NHG-duurzaam grens) zowel in de koop- als huursector. Ook ontwikkelt BPD vijftig sociale huurwoningen. De woningen worden energieneutraal gebouwd.

Patrick Joosen, directeur BPD Zuid-West: “Samen met de gemeente Katwijk en andere partijen gaan we een mooie nieuwe woonbuurt maken, die betaalbaar is voor een brede groep mensen. Door de krachten te bundelen en de gebiedsontwikkeling van heel Valkenhorst als integrale opgave te zien, wordt de nieuwe woonwijk een prettige en duurzame leefomgeving die klaar is voor de toekomst.”

BPD, gemeente Katwijk, Rijksvastgoedbedrijf, Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland doen gezamenlijk nog onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe concepten voor warmte-koude op basis van aquathermie in Valkenhorst.

Opmaat naar het ontwerpbestemmingsplan
De samenwerkingsovereenkomst met BPD is voor de gemeente de eerste in een reeks van te sluiten overeenkomsten met marktpartijen op Valkenhorst. De overeenkomst met BPD is ook een van de randvoorwaarden om het ontwerpbestemmingsplan voor het woongebied van Valkenhorst in procedure te brengen.

Om het bestemmingsplan voor woongebied Valkenhorst later vast te kunnen stellen, moet worden onderbouwd dat de stikstofdepositie van de gehele ontwikkeling op de omliggende natuurgebieden volledig wordt gesaldeerd. BPD stelt de (stal)vergunningen van drie agrarische bedrijven beschikbaar en het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voornemen hiervoor een overeenkomst te sluiten met BPD. Wethouder Mostert: “Hiermee kan de gemeente straks één bestemmingsplan voor het gehele gebied ter inzage brengen.”

De stedenbouwkundige plannen van BPD voor de Limesbuurt worden nog verder uitgewerkt nu bekend is hoeveel woningen er zullen komen. Die plannen zullen later ter goedkeuring aan het college van B&W en de gemeenteraad worden voorgelegd.

Over Valkenhorst
De gebiedsontwikkeling Valkenhorst is een samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Valkenhorst wordt een nieuwe wijk in de gemeente Katwijk op en rond het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Hier komen 5.600 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen en vijf hectare bedrijventerrein. Valkenhorst wordt een groene, waterrijke wijk met een dorps karakter. De eerste woningen in Valkenhorst worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.