KATWIJK - De kwaliteit van het zwemwater van de Noordzee bij de Katwijkse stranden neemt af. Dit komt onder andere door een toename van hevige regenbuien, waardoor riolen overbelast raken en overtollig ongezuiverd water in de zee moet worden gestort. De gemeente Katwijk, Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken mogelijkheden om de waterkwaliteit blijvend te verbeteren.


Waarschuwingssysteem zuid strand

De stranden bij Katwijk zijn officieel aangewezen zwemwaterlocaties, waar de kwaliteit van het water door Rijkswaterstaat goed gecontroleerd wordt. Wanneer bij een hevige regenbui overtollig ongezuiverd water moet worden geloosd ontstaat een gebied in de zee met verontreinigd spuiwater. Dit verontreinigde water is na ongeveer 1 dag weer weggestroomd, waardoor de kwaliteit van het water weer normaliseert. Omdat door de stroming in de Noordzee het spuiwater vooral in noordelijke richting weg zou stromen wordt sinds 2015 tijdens het badseizoen het zeewater langs het noord strand volgens een waarschuwingssysteem vaker gecontroleerd. Dit waarschuwingssysteem geeft aan bezoekers van het strand aan wanneer het water niet voldoende veilig meer is om de zee in te gaan. Vorig jaar rees het vermoeden, o.a. onder de leden van kitesurfvereniging Airtime Katwijk, dat het spuiwater ook naar het zuid strand toe zou stromen. In 2019 heeft Rijkswaterstaat daarom ook gemeten bij het zuid strand tijdens spuisituaties als gevolg van heftige regenval. Het vermoeden werd bevestigd. De gemeente heeft daarom met Rijkswaterstaat afgesproken om vanaf het badseizoen 2020 ook bij het zuid strand een waarschuwingssysteem zoals bij het noord strand in te voeren, zodat nu ook daar na een spuisituatie gewaarschuwd kan worden voor een slechtere waterkwaliteit.

Blijvende verbetering
De gemeente Katwijk heeft afgelopen jaren al ingezet op het afkoppelen van regenwater van de riolering en het ontstenen van de openbare ruimte om overbelasting van de riolen tegen te gaan. Uit studies blijkt dat alleen deze maatregelen niet genoeg zijn om het spuien van overtollig water te voorkomen. Wethouder Jacco Knape: “Omdat we steeds vaker te maken zullen krijgen met hevige regenbuien is het belangrijk om de waterkwaliteit blijvend te verbeteren. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat inwoners van Katwijk, bezoekers uit achterliggende gemeenten en de vele toeristen die het Katwijkse strand jaarlijks aantrekt veilig gebruik kunnen blijven maken van onze mooie badplaats.

Samenwerkingsagenda
In 2018 zijn het drinkwaterbedrijf Dunea, het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk een samenwerking aangegaan. Alle hebben zij, elk vanuit hun eigen doelstellingen, een belang bij goede waterkwaliteit. Via deze samenwerking worden daarom onderzoeken in gang gezet naar oorzaken en oplossingen om de waterkwaliteit blijvend te verbeteren.