KATWIJK - De aanleg van de fietstunnel bij het Waterloopje gaat volgens plan. Op 13 november is de aannemer gestart met het aanleggen van het nieuwe groen rond de tunnel. Wethouder Rien Nagtegaal plantte de eerste van de in totaal 75 nieuw te planten bomen: een wintergroene steeneik. Wethouder Nagtegaal: ‘Dit is altijd een mooi moment. Na maandenlang hard werken komt het eindresultaat steeds meer in beeld. Het werk begint natuurlijk met stenen, maar na de stenen komt het mooiste: de inrichting van de omgeving met prachtig nieuw groen!’


Groenplan
Voor de aanleg van de tunnel zijn 49 bomen gekapt. Aanvullend zijn op deze locatie 16 bomen gekapt die ziek of niet meer levensvatbaar waren. Er komen rond de fietstunnel 75 bomen terug. Voor de nieuwe groene inrichting is in overleg met een klankbordgroep een groenplan gemaakt. Na de plant van de steeneiken worden op deze plek ook nog grotere bomen geplant. Behalve bomen komen er lagere struiken en kruidenrijke grassen. Ook de toegang naar de tunnel krijgt een groene uitstraling met overhangende beplanting. In de periode tot kerst worden alle nieuwe bomen geplant. In januari en februari wordt het lagere groen aangeplant en wordt het kruidenmengsel ingezaaid.

R-net
De fietstunnel wordt half december in gebruik genomen en vervangt de voormalige fiets-/voetgangersoversteek over de Zeeweg ter hoogte van het Waterloopje en verbindt de wijken Koestal en Cleijn Duin. Dit is één van de maatregelen die genomen wordt voor de start van de dienstregeling van R-net. Het ondergronds brengen van de oversteek is nodig om het verkeer op de Zeeweg beter te laten doorstromen, en is beter voor de verkeersveiligheid, zeker met het ook op de vele scholieren die via de tunnel op een veilige manier de aan weerskanten van de tunnel gelegen scholen kunnen bereiken.