KATWIJK - Op vrijdag 13 januari plantten gedeputeerde Frederik Zevenbergen en wethouder Gerard Mostert de eerste van 38.000 klim- en hangplanten langs de Tjalmaweg. Deze klimplanten zorgen voor een natuurlijk en groen aanzicht van de wanden van de 2 kilometer lange verdiepte Tjalmaweg.


Frederik Zevenbergen: “Net als bij andere delen van de RijnlandRoute hebben we ook bij de Tjalmaweg ruime aandacht besteed aan groen. En aan een goede inpassing in het landschap. Dit zorgt voor een prettige beleving van de weg, zowel voor weggebruikers als voor omwonenden.”

De klim- en hangplanten langs de verdiepte ligging doen er ongeveer 3,5 jaar (4 groeiseizoenen) over om de lamellenwanden en geluidsschermen te bedekken.

De klimplanten zorgen voor een natuurlijk en groen aanzicht van de wanden van de 2 kilometer lange verdiepte Tjalmaweg. Frederik Zevenbergen: “Net als bij andere delen van de RijnlandRoute hebben we ook bij de Tjalmaweg ruime aandacht besteed aan groen. En aan een goede inpassing in het landschap. Dit zorgt voor een prettige beleving van de weg, zowel voor weggebruikers als voor omwonenden.”

De klim- en hangplanten langs de verdiepte ligging doen er ongeveer 3,5 jaar (4 groeiseizoenen) over om de lamellenwanden en geluidsschermen te bedekken.

Voor de Tjalmaweg werd met de gemeente Katwijk een groenplan ontwikkeld, gericht op het in stand houden of verhogen van de kwaliteit. Bij het ontwerp van de weg en de groenaanpassingen is rekening gehouden met de omgeving, met oog voor licht, lucht, ruimte en zichtlijnen. Wethouder Gerard Mostert benadrukt het belang van een groene inpassing van de Tjalmaweg voor de gemeente: “Ik ben blij met de aandacht voor het groen langs de nieuwe Tjalmaweg. Dit is belangrijk voor bewoners en gebruikers van onder andere de parkstrook aan de noordzijde van de Tjalmaweg.”

Bij de aanplant van nieuwe bomen en struiken langs de nieuwe aansluitingen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West komen gevarieerde soorten die voor veel dieren aantrekkelijk zijn. Een groot deel van de parkstrook wordt bijvoorbeeld ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel, aantrekkelijk voor bijen, vlinders en andere insecten.