KATWIJK - De grootste partij DURF neemt het initiatief om tot een nieuwe coalitie te komen. Sonny Spek is daarbij formateur en woordvoerder. Samen met SGP en ChristenUnie zullen zij de komende weken spreken over de opgaves in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg en hoe zij die willen aanpakken. Dit doen de drie partijen onder leiding van procesbegeleider Willem van der Schoor.


Willem van der Schoor heeft veel ervaring met complexe politiek-bestuurlijke opgaven en draagt zorg voor het proces en een goed inhoudelijk gesprek. De drie partijen laten weten op deze manier maximaal zelf aan het stuur te zitten en zich helemaal op de inhoud te kunnen richten. De procesbegeleider houdt in de gaten of iedereen voldoende aan bod komt en of de onderwerpen van alle kanten worden belicht.

Proces

De drie partijen laten zich inhoudelijk informeren over de grote opgaven en belangrijke dossiers van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ze bekijken vervolgens hoe zij die opgaven en dossiers willen aanpakken en of er grote verschillen zitten in aanpak. Zij bespreken eerst de drie belangrijkste thema’s, zoals die ook door de informateurs zijn benoemd, de energietransitie, wonen en de gemeentelijke financiën.

Aan tafel

Namens DURF zitten fractievoorzitter Sonny Spek en Max van Duijn aan tafel, voor de SGP zijn dit fractievoorzitter Jacco Knape en Dirk Remmelzwaal en voor de ChristenUnie fractievoorzitter Gerard Mostert en Jan-Willem van der Vijver.

Verantwoording

De drie partijen kijken bij deze coalitiebesprekingen vooruit en werken hard aan een goed en gedragen programma voor Katwijk Rijnsburg en Valkenburg voor de komende vier jaar. Bij de presentatie willen de partijen graag een toelichting geven op de inhoud en het proces er naartoe.