KATWIJK - Op donderdag 10 september vindt op de rotonde Zeeweg - Karel Doormanlaan onderzoek plaats naar het functioneren van de voorrangssituatie. In Katwijk hebben fietsers geen voorrang op rotondes, terwijl dat op de meeste plekken in Nederland wel het geval is.

De gemeente laat nu een gespecialiseerd bedrijf onderzoeken doen om zo een beeld te krijgen van de impact van een eventuele aanpassing van de voorrang op alle rotondes in Katwijk. Ten behoeve van dit onderzoek worden op de rotonde Zeeweg - Karel Doormanlaan camera’s aangebracht, die de verkeerssituatie tijdens de spits registreren. Het verkeer op de rotonde wordt hierbij niet herkenbaar in beeld gebracht.