KATWIJK - Op 4 mei vindt jaarlijks de Nationale Herdenking plaats. Dan herdenkt Nederland zijn oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Herdenken gebeurt niet alleen bij het Nationaal Monument op de Dam, maar in elke gemeente in Nederland; ook in Katwijk.


Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk

Op woensdag 4 mei vindt de herdenkingsbijeenkomst van de gemeente Katwijk plaats in de Dorpskerk aan de Kerklaan 12 in Katwijk aan den Rijn. Het college van B&W zal deze bijeenkomst bijwonen.

De bijeenkomst begint om 18.30 uur. De heer Jaap Rosen Jacobson, voorzitter Engelandvaarders, zal die avond spreken. Het onderwerp waarover hij zal spreken is ‘Ieder mens heeft een naam, en die naam doet ertoe’.

Christelijk Oratorium Koor Hallelujah zal muzikale medewerking verlenen aan de herdenkingsbijeenkomst. Ook zullen leerlingen van verschillende basisscholen actief aan de bijeenkomst deelnemen.

Na de herdenkingsbijeenkomst wordt in Valkenburg, Katwijk en Rijnsburg bij de oorlogsmonumenten om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens vinden de kransleggingen plaats. De officiële kranslegging vindt dit jaar in Katwijk plaats. Hierbij zal burgemeester Visser aanwezig zijn.

De bijeenkomst is ook live te volgen, via kerkdienstgemist.

Katwijk

In Katwijk is er een stille tocht vanaf het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan naar het oorlogsmonument De Leeuw. De stoet verzamelt tussen 19.30 en 19.45 uur in het gemeentehuis en vertrekt om 19.45 uur. Er wordt medewerking verleend door de Chr. Muziekvereniging UNI.

Na de plechtigheid is er gelegenheid voor een kopje koffie in de hal van het gemeentehuis.

Afsluitingen in Katwijk

Op 4 mei zijn tussen 19.45 en 20.30 uur de volgende wegen afgesloten:

  • Zeeweg vanaf de Meeuwenlaan tot aan de Koningin Julianalaan;
  • Willem de Zwijgerlaan ten noorden van de Nieuwe Duinweg.

Rijnsburg

In Rijnsburg is er een stille tocht naar het Oorlogsmonument naast het gemeenschapshuis De Burgt aan het Burgemeester Koomansplein. De Flora Brass zal hierbij muzikale medewerking verlenen. De stoet start om 19.44 uur vanuit ‘De Voorhof’ Vliet Noordzijde 36. Degene die wenst mee te lopen met de stille tocht dient uiterlijk om 19.25 uur in ‘De Voorhof’ aanwezig te zijn.

Na de officiële plechtigheden is er een herdenkingsbijeenkomst in de Grote -of Laurentiuskerk. Hier zal door mevrouw Bontius een overdenking worden gehouden.

Afsluitingen in Rijnsburg

Op 4 mei zijn tussen 18.30 en 21.00 uur de volgende wegen afgesloten:

  • de Kerkstraat vanaf de Hofstraat/Abdijlaan tot aan de Oude Vlietweg/Heerenweg;
  • het Burgemeester Koomansplein.

Ook mogen er tijdens de genoemde tijd geen auto’s geparkeerd zijn of worden in het afgesloten gebied. Iedereen wordt verzocht hier medewerking aan te verlenen.

Valkenburg

In Valkenburg start de stille tocht om 19.43 uur om vanaf het Dorpshuis achterom de Hervormde Kerk aan het Castellumplein naar de erebegraafplaats te gaan. Bij de kranslegging wordt medewerking verleend door Valkenburgs Harmonie.

Na de plechtigheden is er gelegenheid voor een kopje koffie in het Dorpshuis.

Afsluitingen in Valkenburg

Op 4 mei zijn tussen 19.00 en 20.30 uur de volgende wegen afgesloten:

  • kruising Hoofdstraat/Broekweg;
  • kruising Marinus Poststraat/Broekweg;
  • kruising Middenweg/Marktveld;
  • kruising Burgemeester Lotsystraat/Marktveld;
  • op het Dorpshuisplein.

Kransen of bloemen

Als u kransen of bloemen wilt (laten) bezorgen voor de kranslegging, dan kan dat op 4 mei tussen 17.00 - 18.00 uur op de volgende locaties: in Katwijk bij het gemeentehuis, in Valkenburg bij het Dorpshuis en in Rijnsburg bij De Burgt.

Iedere belangstellende is van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomsten en kransleggingen. Graag uw aan/afwezigheid doorgeven via bestuurssecretariaat@katwijk.nl

Gepast ‘vermaak’ in horeca

Aan de horecagelegenheden wordt verzocht om op 4 mei de tijd tussen 19.45 en 20.15 uur gepast door te brengen uit respect voor de doden. Het wordt eveneens op prijs gesteld als in deze periode de buitenverlichting wordt gedoofd.

5 mei

De Stichting Oranjeverenigingen KRV organiseert ieder jaar, mede in opdracht van de gemeente, op 5 mei een fakkeloptocht ter herdenking aan de bevrijding.

Om 19.45 uur verzamelen kinderen op vier verzamelpunten; Open Hof Kerk in de Rijnstraat, wijkgebouw Van Houtenstraat Hoornes/Rijnsoever, wijkgebouw ’t Zandgat en het Kamperfoelieplein, zij vertrekken om 20.00 uur richting het gemeentehuis. Daar arriveert het bevrijdingsvuur om 20.35 uur met de lopers van AV Rijnsoever. Burgemeester Cornelis Visser neemt het vuur vervolgens in ontvangst en ontsteekt de vlam. Na het zingen van Het Wilhelmus geeft de burgemeester een woord van welkom en start het programma, met als thema ‘Bevrijding’. Rond 21.20 uur ontsteekt de burgemeester 4 fakkels en geeft deze aan de kinderen. Zij krijgen om de beurt bij het verlaten van de tuin een fakkel en gaan hiermee terug naar het verzamelpunt. Tijdens de fakkeloptocht wordt begeleiding geschonken door een muziekkorps. De korpsen zijn Adest Musica, St. Cecllia, Jong K&G en Jong DVS.