KATWIJK - Katwijk heeft een bijzondere band met het water, hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea ook. Om die relatie in beeld te brengen, hebben deze partijen en prof. dr. Jan de Lange van RingPark Katwijk een wandeling uitgezet langs een aantal bijzondere ‘waterpunten’. Op maandag 21 oktober is de wandeling officieel in gebruik genomen tijdens de ‘Week van Ons Water'.

De WaterLoop toont de geschiedenis van Katwijk en het water in 10 kilometer wandelplezier. De route start op de boulevard bij het kustwerk Katwijk, loopt door de duinen, langs de Rijn en doet o.a. de volgende hoogtepunten aan. De watertoren - een landmark voor Katwijk - is één van de oudste in Nederland en wordt nog steeds gebruikt. Een ander topmonument is het Boezemgemaal Katwijk, ook wel het Koning Willem-Alexander gemaal genoemd. Essentieel in de strijd tegen het water en als enige boezemgemaal maalt het direct uit op de Noordzee, een bron van weelde voor de vissers en de toeristen. Maar ook de reden dat Katwijk een uniek verdedigingsbouwwerk heeft tegen de dreiging van die zee: Kustwerk Katwijk.

Een verbindende route
De waterwandeling is een van de activiteiten die voortvloeit uit de Strategische Samenwerking Katwijk, waarin Rijnland, Dunea en de gemeente Katwijk samen optrekken in een aantal watergerelateerde onderwerpen. Tegelijkertijd zijn ze allen partners in Nationaal Park Hollandse Duinen. De samenwerking die partijen en ook beheergebieden met elkaar verbindt. Staatsbosbeheer is ook aangesloten omdat de wandeling door hun gebied gaat. Met de WaterLoop willen de betrokken partners mensen uitnodigen te genieten van de natuur en informeren over het heden en verleden met de focus op water.

Week van Ons Water
Van 16 t/m 27 oktober is de 'Week van Ons Water'. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Ons Water is een samenwerkingsverband van onder andere waterschappen, waterbedrijven en gemeenten.Het doel is om Nederlanders bewust te maken dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Kijk voor meer info op www.onswater.nl.

Waar vind ik de route?
De wandelroute is gratis verkrijgbaar bij het VVV, Kon. Wilhelminastraat 9, Katwijk, De Tapuit, bezoekerscentrum van Dunea in Meijendel, Wassenaar en kiosk ‘Onder de Watertoren, Pompstationsweg 353, Den Haag.