KATWIJK - Stichting De Brug start met een innovatief project om mensen die zorg mijden te bereiken. Zij krijgen hiervoor in 2020 en 2021 geld uit het innovatiefonds van de gemeente Katwijk. Het project is erop gericht om mensen die dat nodig hebben maar er niet zelf om vragen, hulp en aandacht te geven. Daarmee wordt voorkomen dat deze mensen later veel intensievere en dus duurdere zorg nodig hebben.


De Brug heeft al geëxperimenteerd met deze aanpak. Henk de Wit, manager van De Brug: “Elke woensdagmiddag gaat de groepswerker van het inloophuis, samen met een begeleider de wijk in om zorgmijders te bezoeken en een maaltijd te brengen. Het brengen van de maaltijd is het eerste contact en een goede manier om binnen te komen en het gesprek aan te gaan met de zorgmijder. De medewerkers van De Brug voelen op dat moment aan waar de persoon behoefte aan heeft. Het project heeft (op incidentele basis) inmiddels al bewezen dat de zorgmijders steeds vaker de deur openen, het gesprek aangaan en ook interesse hebben in een stukje begeleiding.”

Wethouder Adger van Helden: “Voor de gemeente is deze aanpak enorm belangrijk. Iedereen mag meedoen in onze gemeente. En als daar extra hulp voor nodig is, willen we inwoners daarbij helpen. Maar we moeten ook goed op onze portemonnee letten. Dus als je er dan ook nog voor kunt zorgen dat de kosten niet onnodig hoog worden, is dat voor de gemeente, en dus voor de belastingbetaler, een groot voordeel.”

Zorgmijders
Zorgmijders zijn mensen die vaak in een sociaal isolement leven. De omgeving heeft over het algemeen niet in de gaten wat de situatie van deze personen is. Deze inwoners zijn vaak aan huis

gebonden en normale levensbehoeften hebben geen prioriteit meer. De verwachting is dat door vroeg ingrijpen de zorgbehoefte van deze doelgroep op de langere termijn kan beperken en zo worden de maatschappelijke kosten (zoals bijstandsuitkeringen, politie-inzet, kosten uithuiszetting en WMO-kosten) op langere termijn verlaagd.

Innovatiefonds
De Brug krijgt voor dit project 2 x € 35.000,- uit het innovatiefonds. Dit fonds is bedoeld om eenmalig een impuls te geven aan goede initiatieven of projecten die bijdragen aan het afschalen van zware zorg naar lichtere vormen van ondersteuning. De Brug werkt in dit project met meerdere partners samen. De gemeente speelt een belangrijke rol als het gaat om het signaleren van zorgmijders. Maar ook het Welzijnskwartier en Dunavie zijn hier belangrijk partners. En natuurlijk komen er ook signalen van bewoners uit de wijk. Na 2021 wordt gekeken of het project succesvol is en kan worden doorgezet.