KATWIJK - In de gemeente Katwijk behoort 1 op de 10 inwoners tot de huishoudens met een laag inkomen. Als gemeente wil men voorkomen dat inwoners in armoede en schulden terecht komen of blijven. Daarom is de gemeente een campagne gestart. Hiermee wil men bereiken dat geldzorgen bespreekbaar worden, inwoners weten waar ze terecht kunnen en zo eerder om hulp vragen.


Uitvoeringsagenda armoede

De gemeente is al langere tijd bezig met de strijd tegen armoede. Dit was al voordat er sprake was van grote prijsstijgingen in de wereld. Samen met verschillende partners is in 2021 de uitvoeringsagenda armoede opgesteld. Een plan vol activiteiten met als doel inwoners te helpen bij een financieel gezonde toekomst. Vanuit dit plan is bijvoorbeeld ‘Spreekuur Geldzaken’ ontstaan. Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners met geldzorgen het gesprek aangaan met ‘Broodnodig’ van het Wijkteam en ‘Grip op de Knip’. Maar ook een algemene campagne rondom het bespreekbaar maken van armoede stond in het plan. Met de campagne hopen we meer mensen te bereiken die geldzorgen hebben en nog niet om hulp vragen. Om te beginnen zijn er op verschillende plekken in de gemeente paspoppen geplaatst met een bordje ‘armoede is niet altijd te zien’. Armoede uit zich namelijk in verschillende manieren die niet altijd door andere te zien zijn.

“Iedereen kan te maken krijgen met geldzorgen of problemen. Gebrek aan geld mag geen reden zijn om niet actief mee te doen in de samenleving. In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen. Daarom is het hulpaanbod in onze gemeente ook groot. Deze campagne is bedoeld om mensen daarop te wijzen. En hen te vragen om op tijd hulp te zoeken”, geeft wethouder Gerard Mostert aan.

Winterplan

Geldzorgen heeft de laatste maanden veel aandacht gekregen. Door de prijsstijgingen is de winter voor sommigen een financiële uitdaging. De gemeente heeft daarom ook een winterplan opgesteld. Het Winterplan biedt onder andere hulp aan mensen met een kleinere portemonnee. Door bijvoorbeeld het verruimen van verschillende regelingen, zoals de energietoeslag en de Doe Mee! regeling. Met het gebruik van deze regelingen kunnen zij toch meedoen in de samenleving. Ook komt er een subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties. Daarnaast kijkt het Winterplan naar maatregelen voor energiebesparing. Want wat niet verbruikt wordt, hoeft niet betaald te worden.